Yıl:2014   Cilt: 6   Sayı: 3   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 592

Mustafa Kemal Paşa ile Yol Arkadaşları Arasında Milli Mücadele Sırasında Yaşanan Bazı Anlaşmazlıklar

Serkan Ünal

Bu makale Mustafa Kemal Paşa ile kendisinin yol arkadaşları arasında Milli Mücadele sırasında yaşadığı bazı anlaşmazlıkların sebeplerini inceleyerek, Mustafa Kemal Paşa´nın sır gibi sakladığı devrimci görüşlerinin bu anlaşmazlıkların temelini oluşturduğunu tespit etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Mustafa Kemal Paşa, Kâzım Karabekir Paşa, Ali Fuat Paşa, Refet Paşa, Rauf Bey, Milli Mücadele

Doi Number :10.9737/historyS1216


Some Disagreements During the National Independence War between Mustafa Kemal Pasha and His Companions

This article examines the causes of disagrements between Mustafa Kemal and his companions during the National Independence War and suggests that the root cause of these disagreements was Mustafa Kemal´s previously unrevealed revolutionary views.

Keywords: Mustafa Kemal Pasha, Kazım Karabekir Pasha, Ali Fuat Pasha, Refet Pasha, Rauf Bey, National Independ

Doi Number :10.9737/historyS1216


136