Yıl:2013   Cilt: 5   Sayı: 6   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 541

Mustafa Çolak

Müttefik Almanya ile İhtilaf: Ermeni Meselesi

Bu çalışma Alman arşiv belgelerini kullanarak Almanya´nın Ermeni meselesine bakışındaki değişimi kronolojik olarak incelemekte, zaman içerisinde Hıristiyan din kardeşliğinin öne çıkarak Almanya´nın görüşüne hakim olduğunu tespit etmektedir. Ermeni Meselesinin uluslararası boyut aldığı Berlin Kongresi´nden (1878) günümüze kadar Türkiye ile Almanya, farklı boyutlarda da olsa, hep dostane ilişkilerini sürdürmüşlerdir. Sevk ve İskân Kararı´nın kanunlaşıp uygulandığı, Birinci Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti ile Almanya aynı ittifak içerisinde yer alan "silah kardeşleri" idiler. Dolayısıyla Ermeni Meselesi söz konusu olduğunda, Almanya ile diğer Batılı devletlerin politikaları arasında farklılıklar olduğu görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Lepsius, Hans Barth, Almanya, Ermeni Meselesi, Alman

Doi Number :10.9737/historyS1127


A Dispute with Allied Germany: The Armenian Issue

Relying on the German archival documents this study examines the chronological evolution of German official view on the Armenian question and argues that over the time Christian brotherhood approach came to fore and dominated the German view on the issue. From the Congress of Berlin (1878) where Armenian issue gained an international scope to present Turkey and Germany have always had friendly relations. When the law concerning Relocation and Settlement was promulgated and carried out during the First World War, the two governments were the so-called "brothers in arms". Thus, Germany had pursued a different policy than the other Great Powers on the Armenian question.

Keywords: Lepsius, Hans Barth, Germany, Armenian question, German Parliament

Doi Number :10.9737/historyS1127


275