Yıl:2019   Cilt: 11   Sayı: 2   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 1368

NATO´ya Üyelik Sürecinde Türkiye-ABD İlişkileri ve Türk Kamuoyundaki Akisleri

İsmail Efe ORCID Icon

Bütün dünyada büyük yıkımlara sebep olan İkinci Dünya Savaşı, savaşta yer alan ülkelerde ekonomik krizlere sebep olurken, Avrupa ve dünya güç dengelerinin değişmesini de tetikledi. İkinci Dünya Savaşı´ndan güçlenerek ve nüfuzunu artırarak çıkan, sadece Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyet Rusya oldu. Savaştan güçlenerek çıkan Rusya, yayılmacı bir siyaset izlemeye başladı. Sovyet Rusya´nın, Türkiye´den toprak ve boğazlarda üs talebinde bulunmaya başlaması, idarecileri endişeye sevk etti. Bu tehditlere tek başına karşı koyamayacağını düşünen Türkiye, batılı devletlerle özelliklede ABD nezdinde ittifak arayışlarına girişti. ABD´nin, Avrupa ülkelerini ekonomik yönden güçlendirme projesi olan Marshall yardımlarından kısmen faydalanan Türkiye, bütün çabalarına rağmen, 4 Nisan 1949´da Washington´da imzalan, Kuzey Atlantik Antlaşması´nda yer alamadı. NATO´ya girme mücadelesini ısrarla sürdüren Türkiye, Birleşmiş Milletlerin Kore Savaşı´na asker gönderilmesi çağrısını bir fırsat olarak gördüğünden olumlu cevap verdi. Türkiye´nin Kore´ye asker göndermesi, ABD´nin Türkiye bakışının değişmesine sebep oldu. ABD´nin, 15 Mayıs 1951´de Türkiye´nin NATO´ya kabul edilmesi yönündeki teklifi, 20 Eylül 1951´de NATO Bakanlar Konseyi toplantısında kabul edildi. TBMM´nin 18 Şubat 1952´de onayı ile Türkiye NATO´ya girdi. Sovyet Rusya tehdidini hisseden Türk kamuoyu ve basını da yaşanan süreci hassasiyetle takip etti.

Anahtar Kelimeler: İkinci Dünya Savaşı, Sovyet Rusya, Türkiye-ABD, NATO, Türk Kamuoyu.

DOI Number: 10.9737/hist.2019.732


Relations Between Turkey and The USA in The Process of Membership to NATO and The Currents in Turkish Public Opinion

The Second World War, which caused great destruction all over the world, caused economic crises in the countries involved in the war, while the balance of power between Europe and the world triggered the change. It was only the United States and Soviet Russia that emerged from the Second World War, strengthening and increasing its influence. Russia, which grew stronger from the war, began to pursue expansionist politics. Soviet Russia began demanding bases in the Straits and lands of Turkey, prompting the rulers to worry. Considering that Turkey cannot resist these threats alone, it has started to seek alliance with Western states in particular with the United States. Turkey, which partly benefited from the Marshall Aid, which was a project to strengthen European countries economically, was not included in the North Atlantic Treaty, which was signed in Washington on April 4, 1949. Persistently continuing the struggle of joining NATO, Turkey, the United Nations sent troops to the Korean War as a chance to his call for us to be seeing this, gave a positive answer. Turkey's sending troops to Korea has changed the U.S.'s view of Turkey. On May 15, 1951, the U.S. proposal for Turkey's admission to NATO was accepted at the NATO Council of Ministers Meeting on September 20, 1951. With the approval of the Grand National Assembly on 18 February 1952, Turkey entered NATO. The Turkish public and the press, who felt the threat of Soviet Russia, followed the process with precision.

Keywords: The Second World War, Soviet Russia, Turkey-USA, NATO, Turkish Public Opinion.

DOI Number: 10.9737/hist.2019.732