Yıl:2011   Cilt: 3   Sayı: 3   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 284

İbrahim Abdul Jawondo

Nijerya'da Demokratik Kültürün Kazanımı ve Politik Şiddet

Sömürgecilik, Afrika`nın siyasi kültürünün yıkılmasında önemi bir rol oynadı. Nijerya`da, İngiliz sömürge uzmanları 1900den itibaren Nijerya bölgesinin yönetimini filli olarak ele geçirdiler. 1914 itibariyle kuzey ve güney mandalar birleştirildi. Yeni bir soysal politik ve dini ekonomik düzeni yerleştirildi. 60 yıl içersinde, Sözde İngiliz çıkarlarına zıt Nijerya siyasi kültürününün sıkı sıkıya bağlı olunan bir çok elementi toprağa gömüldü ve hayatta kalmayı başaranlar ise kendi doğalarının bir gölgesi haline geldi.Nijerya topluluklarının nitelikleri yozlaştırıldı, Bir çok meşru koltuk sahibi görevden alındı ve yasa dışı bireyler başa geçirildi. Yasal mirasçılar varlığını yabancı güçlerden alan hükümeti düzenlemek için birbirine karşı hareket etti. Dahası Kültürden sapma olarak Köleler sahiplerinin yanına yerleştirildi. 1960daki bağımsızlıklarından beri Nijaryalılar varlığını bağımsız olarak sürdürebilecek siyasi kültürlerini aramaktalar. Ancak siyasi şiddet, bu makalenin odağı, ana çark olmaya devam etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Siyasi şiddet, Demokrasi, Kültür

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_312


Political Violence and the Attainment of Democratic Culture in Nigeria

Colonialism played a significant role in the destruction of the political culture of Africa. In Nigeria, the British colonial masters took effective control of the Niger areas from 1900. By the 1914 the northern and southern protectorates were merged. A new socio-political and religio-economic order was introduced. Within six decades, most of the cherished elements of Nigerian political culture which were allegedly inimical to the British interests were buried and those that survived became a shadow of their nature. The political compositions of Nigerian communities were bastardized, most rightful owners of stools were deposed and illegal individuals installed, legal heirs were played against one another to install puppets, slaves were placed over and above their masters in deviance to culture. Since independence in 1960, Nigerians have been in search of a viable political culture but political violence, the focus of this paper, has been the major cog.

Keywords: Political Violence, Democracy, Culture

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_312


701