Yıl:2018   Cilt: 10   Sayı: 8   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 1234

Nil Savaşı

Yahya Bağçeci

1793 yılında başlayan Koalisyon Savaşları, Fransa´yı, Avrupa´nın pek çok devletiyle karşı karşıya getirdi. Bunlardan belki de en önemlisi Fransa´nın müzmin rakibi İngiltere´ydi. Donanması ve tüm zenginlik kaynakları, O´nu, yenilmesi zor bir düşman haline getiriyordu. Fransız yönetimine göre, Ada´ya yönelik ani bir baskın harekâtı bu düşmanı saf dışı bırakmanın en iyi yoluydu. Ancak bu plana, askerî başarıları sayesinde oldukça ünlenen Napolyon Bonapart karşı çıktı. İngilizlerin denizlerdeki hâkimiyetinin, bir istila harekâtını ümitsiz bıraktığını düşünen bu genç komutanın planı ise Mısır´ı alarak İngiltere´yi tüm servet kaynaklarından mahrum bırakmaktı. Bu sayede Doğu´yu fethetmekle ilgili hayalini de uygulamaya geçirebilirdi. Nitekim bu amaçla hazırlanan Fransız Donanması, İngilizleri atlatıp Osmanlı toprağı olan Mısır´a ulaşmayı başardı. Buna karşı İngiliz Amiral Nelson, Fransız Donanması´nı bulmak ve imha etmek üzere görevlendirildi. Nelson, uzun arayışlarının akabinde, Nil Nehri´nin ağzına yakın bir yerde bulunan Ebukır Koyu´nda Fransız Donanması´nı demirli vaziyette buldu. Fransız Komutan Amiral Brueys, muhtemel bir saldırıya karşı gerekli tedbirleri aldığını düşünüyordu. Üstelik Fransız Donanması sayısal anlamda oldukça üstün görünüyordu. Ancak Fransızların bu üstünlükleri, Nelson´u harekete geçmekten alıkoymadı. 1 Ağustos 1798´de yaşanan Nil Deniz Savaşı, Nelson´un uyguladığı askerî taktik sayesinde İngilizlerin zaferiyle sonuçlandı. Bu zafer, İngilizlerin denizlerdeki hâkimiyetini kesinleştirdiği gibi, Napolyon´un Mısır istilasını da başarısızlığa mahkûm etti.

Anahtar Kelimeler: İngiltere, Fransa, Osmanlı, Mısır, Napolyon Bonapart, Amiral Nelson, Amiral Brueys

DOI Number: 10.9737/hist.2018.662


The Battle of Nile

The Coalition Wars, which began in 1793, confronted France with many states in Europe. Perhaps the most important of these was England, France´s long-standing opponent. Their fleet and all the resources of wealth made them a difficult enemy to defeat. According to the French administration, a sudden raid on the Island was the best way to get rid of this enemy. However, Napoleon Bonaparte, who was quite famous for his military achievements, opposed this plan. The plan of that young commander, who thought that the English domination of the seas left an idea of invasion in despair, was to capture Egypt thus depriving England of all wealth resources. By this way, he could also put his dream of conquering the East into practice. As a matter of fact, the French Navy prepared for this purpose succeeded in reaching the Ottoman land of Egypt by surpassing the English navy. In response, British Admiral Nelson was assigned to find and destroy the French Navy. Nelson found the French Navy anchored in Aboukir Bay, near the estuary of the Nile, after long searches. French Commander Admiral Brueys thought he had taken the necessary precautions against a possible attack. Moreover, the French Navy seemed quite superior in numerical sense. But the French´s superiority did not prevent Nelson from taking action. The Naval Battle of the Nile, which took place on August 1, 1798, ended with the victory of the British thanks to the military tactic Nelson practiced. This victory has proved Napoleon´s Egypt invasion unsuccessful, thus consolidating British domination over the seas.

Keywords: England, France, Ottoman, Egypt, Napoleon Bonaparte, Admiral Nelson, Admiral Brueys

DOI Number: 10.9737/hist.2018.662


299