Yıl:2019   Cilt: 11   Sayı: 4   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 1485

Belgrad Kalesi'nin İşgali (1787-1792 Osmanlı-Avusturya, Rus Savaşları'nda)

Cengiz Fedakar

1768-1774 Osmanlı Rus Savaşları sonunda imzalanan Küçük Kaynarca Antlaşması (1774) ile Osmanlı Devleti´nden koparılarak Kırım´a sözde bağımsızlık verilmişti. Rusya´nın Kırım´ı 1782´de işgali ve 1783´te ilhakı ile birlikte Osmanlı Devleti kaybettiği bu ilk İslam toprağını geri almak için askeri hazırlıklara başlamış, nihayet 1787 yılında Rusya´ya savaş ilan etmişti. Daha sonra Rusya ile Osmanlı aleyhine gizli ittifak yapmış olan Avusturya da savaşa dahil olmuş böylece Osmanlı Devleti, hem Rusya hem de Avusturya ile savaşmak zorunda kalmıştı.

Anahtar Kelimeler: Belgrad Kalesi, Osmanlı, Avusturya, Rusya, Sırp

DOI Number: 10.9737/hist.2019.758


Occupation of Belgrad Fortress

With the Treaty of Kuchuk Kainardji (1774) signed at the end of the Turco-Russian Wars of 1768-1774, Crimea was separated and gain so-called independence from the Ottoman Empire. With the Russian invasion of Crimea in 1782 and the annexation of it in 1783, Ottoman Empire started military preparations to recapture the very first Islamic land that it lost, and finally declared war to Russia in 1787. Thereafter Austria, which had made a secret alliance with Russia against Ottoman Empire, was involved in this war. Thereby the Ottoman Empire had to struggle both Russia and Austria.

Keywords: Belgrad Fortress, Ottoman, Austria, Russia, Serbian

DOI Number: 10.9737/hist.2019.758


148