Yıl:2017   Cilt: 9   Sayı: 2   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 863

Orta Çağ Seyyahlarının Kayıtlarında Presbyter John ve Efsanenin Asya ve Afrika´daki Temelleri

Abdullah Mesut Ağır

Orta Çağ Avrupa´sında yaygın olan ve dilden dile dolaşan pek çok efsane vardı. Ancak söylenceler arasında en meşhur olanı Presbyter John´du. 12. yüzyılın ilk yarısında orta çıkan bu kral hakkındaki söylentiler, Papalıktan aldıkları özel görevlerle Dominiken ve Fransisken tarikatına mensup misyoner seyyahları Asya steplerine kadar sürüklemişti. Varlığı yakıştırmalardan öteye gitmemesine rağmen, bu meşakkatli serüvene katılmış hemen her seyyahın Rahip Kral için söyleyecek sözleri vardı. Bu çalışmada, Orta Çağ´da Avrupalı seyyahların Presbyter John´a ilişkin kayıtları karşılaştırmalı bir şekilde değerlendirilecektir.

Anahtar Kelimeler: Presbyter John, Marco Polo, Gravella, Etiyopya, Ong Han

DOI Number: 10.9737/hist.2017.521


Presbyter John Myth in the Medieval Travellers' Accounts and Its Bases in Asia and Africa

Many legends that was widespread and rumored in Medieval Europe. However, Presbyter John was the most famous one among them. The hearsay emerged about the legendary king in the first half of the 12th century had dragged the missionary travelers belonged to the Dominican and the Franciscan sects to Asian steppes with the private missions given by the papacy. Even though his existence depends on ascriptions, almost all travelers who participated to the stringent voyage have words for the Priest King. In this paper, the records of European travelers in the medieval term on Presbyter John will be examined comparatively.

Keywords: Presbyter John, Marco Polo, Gravella, Ethiopia, Ong Han

DOI Number: 10.9737/hist.2017.521


278