Yıl:2014   Cilt: 6   Sayı: 1   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 550

Mustafa Çolak

Osmanlı - Alman Rekabeti Çerçevesinde Kafkas Müslümanlarının Bağımsızlığı ve Bakü Meselesi (1917-1918)

Alman Dışişleri Bakanlığı Politik Arşivi (Politisches Archiv des Auswärtigen Amts) ve Alman Eyalet Arşivi (Bundesarchiv) belgeleri kullanılarak hazırlanan bu makale, Almanya ile Osmanlı Devleti´nin, 1917 Ekim Devrimi´ne kadar Kafkasya politikalarını ortak belirlediklerini ancak Rusya´nın Kafkaslar´dan çekilmesi ile iki müttefikin Kafkasya´da birbirlerine rakip olarak savaşın eşiğine geldiğini ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Ludendorff, Enver Paşa, Bakü, Kafkasya, Almanya, Osmanlı Devleti

Doi Number :10.9737/historyS1146


Independence of Caucasian Muslims and Baku Issue Within the Framework of Ottoman- German Rivalry (1917-1918)

Relying on the primary documents from the Political Archieve of the German Foreign Office (Politisches Archiv des Auswärtigen Amts) and German Federal Archieves (Bundesarchiv) this article presents that while Germany and the Ottoman Empire initially created a common Caucasus policy, after the 1917 October Revolution and the subsequent Russian evacuation of the region the two allies became rivals and came to the brink of a war against each other.

Keywords: Ludendorff, Enver Pasha, Baku, Caucasia, Germany, Ottoman Empire

Doi Number :10.9737/historyS1146


278