Yıl:2013   Cilt: 5   Sayı: 5   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 518

Sezai Balcı

Osmanlı Devlet Teşkilâtında Haremeyn Tercümanlığı

Bu makalede Osmanlı idari teşkilatında yer alan Haremeyn tercümanlığı ele alınmıştır. Devletin yıkılışına kadar faaliyetlerini sürdüren bu kurum, daha çok İstanbul´a gelen Haremeyn halkının iaşe ve ibateleri ile memleketlerine geliş ve gidişlerinden sorumluydu. Hicaz´dan İstanbul´a gelen ahalinin her türlü ihtiyaç ve istekleri, evlenme-boşanma ve cenaze işlemleri Haremeyn tercümanları vasıtasıyla yürütülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Haremeyn, Tercümanlık, Mekke, Medine, Evkâf-ı Hümâyûn

Doi Number :10.9737/historyS1030


Haremeyn (Mecca and Medina) Translators in the Ottoman State Organization

This article examines Haremeyn translators in the Ottoman Empire. The foundation remained active until the collapse of the empire. Haremeyn translators were was responsible for the logistic needs of Haremeyn residents during their travel to Istanbul. The Haremeyn interpreters provided needs and requests of the people who came to Istanbul from Hejaz and organized the procedures for marriage/divorce and their funeral ceremonies.

Keywords: Haremeyn, Translator, Mecca, Medina, Evkaf-ı Hümayun

Doi Number :10.9737/historyS1030


273