Yıl:2010   Cilt: 2   Sayı: 2   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 152

Osman Köse

Osmanlı Devleti Tarafından Kırım ile İlgili Rusya´ya Verilen Resmi Belge "Sened" (1784)

Kırım, Rusya ile imzalanan Küçük Kaynarca Andlasmasının 3. Maddesine göre Osmanlı devletinden ayrılmıstır. Bu tarihten sonra Rusya, Kırım´ı önce isgal ve daha sonra da ilhak etmek için gayret göstermistir. Bu makalede, 1783 yılında isgal ve ilhak edilen Kırım ile ilgili Rusya´nın Osmanlı devletinden talep ettiği "Kırım´ın senedi" olarak telaffuz edilen resmi belgenin verilis tarzı ve süreci incelenecektir. incelenecektir. Makale sonunda Osmanlı devletinin Rusya´ya verdiği bu resmi belgenin tam metni yer almaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kırım - Taman - Kuban - Rusya - Osmanlı - Karadeniz

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_144


The Official Document "Receipt"Given to Russia By Otoman State Pertaining to Crimea (1784)

Crimea seceded from Ottoman State due to the 3rd Article of Treaty of Küçük Kaynarca (Kuchuk Kainarji) signed between Russia and Ottoman State. From this date forward, Russia firstly tried to occupy Crimea and then annex it. In this article, the way and process of giving the official document, which was called "Receipt of Crimea" that Russia demanded from The Ottoman State pertaining to Crimea where was occupied and annexed in 1783, will be examined. At the end of the article, full text of this official document given to Russia by The Ottoman State will be presented.

Keywords: Crimea- Kuban-Russia-Ottoman- Black Sea

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_144


329