Yıl:2015   Cilt: 7   Sayı: 3   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 672

Osmanlı Devleti´nde İlk Maden Mektebi ve Maden Mühendisi Eğitimi

Salih Kış

Osmanlı Devleti´nde madenler hem halkın hem de askerî kurumların ihtiyaçlarını karşılamıştır. XİX. yüzyıla gelindiğinde Osmanlı madenleri çağın gereklerine göre işletilemediklerinden verimliliklerini kaybetmişlerdir. Osmanlı Devleti´nde bir maden mektebinin olmayışı ve bununla birlikte madenleri ıslah edebilme kabiliyetine sahip kalifiye elemanların bulunmayışı, devleti farklı arayışlara yöneltmiştir. Madenleri verimli hale getirmek için Osmanlı Devleti ilk önce 1861 yılında yürürlüğe giren maden nizamnamesini çıkardı ardından da Prusyalı Maden Mühendisi Ernst Weiss´i ilk Osmanlı maden mektebini kurmakla görevlendirdi. Osmanlı arşivi belgelerinden yararlanarak hazırlanan bu makale 1874 yılında İstanbul´da açılan maden mektebinin kuruluşunu ve verilen dersleri inceleyerek, bu okulun hizmette kaldığı kısa dönem içinde Osmanlı Devleti´nin ihtiyacı olan mühendisleri yetiştirdiğini tespit etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Osmanlı Devleti, Maden Mektebi, Mühendis, Maden, Eğitim.

Doi Number :10.9737/historyS1513


First Mining School in the Ottoman Empire and Mining Engineer Training

The mines in the Ottoman Empire had met both the needs of public and military institutions of the empire. Because of insufficient management by the nineteenth century the Ottoman mines had substandard productivity. Due to the absence of mining schools in the Ottoman Empire and lack of a skilled labor force to rehabilitate the mines, the Ottoman Empire made various attempts to sustain mining efficiency. In order to answer the increasing need, the Ottoman Empire first put mining regulations into force in 1861 then assigned Prussian Mining Engineer Ernst Weiss to establish the first Ottoman mining school, which was opened in Istanbul in 1874. Relying on Ottoman documents, this paper examines the establishment of first Ottoman mining school and its curriculum and presents that despite its short period of activity school was able to supply the engineers the Ottoman mines needed.

Keywords: Osmanlı Devleti, Maden Mektebi, Mühendis, Maden, Eğitim

Doi Number :10.9737/historyS1513


84