Yıl:2011   Cilt: 3   Sayı: 1   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 219

Ümit Kılıç , Abdülkadir Gül

Osmanlı Devri Erzincan Vakıflarına Genel Bir Bakış

Bu araştırma, Osmanlı Devleti hâkimiyetine girdiği XVI. yüzyıldan itibaren Erzincan Şehri´nde tesis edilen vakıfların genel bir değerlendirmesini amaçlamaktadır. Tespit edilen vakıflar, belirli dönemler içerisinde verdikleri hizmetlere göre incelenmiştir. Şehrin süreç içerisindeki sosyo-kültürel ve ekonomik hareketliliğine dair önemli bilgiler vermektedir.

Anahtar Kelimeler: Vakıf, Erzincan, Cami.

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_297


An Overwiev of the Ottoman Period Erzincan Foundations

This research has aimed a general assessment of foundations in the city of Erzincan since the date of XVI. century that Erzincan entered the domination of Ottoman Empire. Determined foundations have been analyzed according to their services within specific periods. It gives important information about the city´s socio-cultural and economical activities in the duration.

Keywords: Waqf, Erzincan, Mosq

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_297


298