Yıl:2013   Cilt: 5   Sayı: 4   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 514

Osmanlı Hariciye Nezareti´nin Kuruluşu: III. Selîm ve II. Mahmûd Döneminde Bürokrasi Reformunun Başlaması

Carter V. Findley Sezai Balcı

Anahtar Kelimeler:

Doi Number :10.9737/historyS913


The Foundation of The Ottoman Foreign Ministry The Beginnings of Bureaucratic Reform Under Selîm III and Mahmûd II

Keywords:

Doi Number :10.9737/historyS913


131