Yıl:2013   Cilt: 5   Sayı: 2   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 470

Osmanlı-Sicilya İlişkileri ve Cizye Muhasebecisi Hüseyin Efendi´nin Sicilya Elçiliği (1740-1742)

Tahir Sevinç

Bu makalede 1734 yılında Sicilya Krallığı´nın bağımsızlığını kazanmasından sonra Osmanlı-Sicilya diplomatik ilişkilerinin kurulması ve karşılıklı elçi değişimi ele alınmıştır. 1740 yılında imzalanan anlaşma Osmanlı Devleti´nin Avrupa´daki diplomatik etkinliğini artırmış, Sicilya zindanlarında bulunan Türk ve Müslüman esirlerin de kurtarılmasını sağlamıştır. Ayrıca ikili anlaşma ile tanınan iktisadi, içtimai ve siyasi haklar, Osmanlı ve Sicilya sularında ticaret ve muharebe gemilerinin serbest dolaşımına izin vermiştir.

Anahtar Kelimeler: Osmanlı Devleti, Sicilya Krallığı, Elçi Hüseyin Efendi

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/historyS_730


Ottoman-Sicilian Relations and the Jizyah Accountant Hüseyin Efendi´s Ambassadorship in Sicily (1740-1742)

This article examines the foundation of diplomatic relations between the newly established Kingdom of Sicily (1734) and the Ottoman Empire along with the first diplomatic exchange between the sides. Launched in 1740, the agreement improved the Ottoman influence in European diplomacy and helped to save the Turk and Muslim captives in Sicilian prisons. Furthermore, the bilateral agreement granted economic, social, and political concessions between the Ottoman Empire and the Kingdom of Sicily which allowed the free movement of merchant and warships of the two sides.

Keywords: Ottoman Empire, Kingdom of Sicily, Ambassador Huseyin Effendi

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/historyS_730


163