Yıl:2017   Cilt: 9   Sayı: 4   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 971

Murat Hanilçe

Osmanlı Taşrasına Telgraf Hattı Çekilmesinde Yaşanan Zorluklar: Niksar-Erbaa-Tokat Telgraf Hattı Örneği

Bu çalışmada Erbaa-Niksar-Tokat arasında bir telgraf hattı çekilmesi konusu ele alınmıştır. Çalışmanın amacı bu telgraf hattı örneğinden yola çıkılarak Osmanlı Devleti´nin ana hatları dışında kalan ikinci ve üçüncü derece yerlerin telgrafa olan isteğini, hattın gelmesi sürecinde yaşanan sıkıntıları ve zorlu prosedürü ortaya koymaktadır. 1880´de Tokat liva statüsüne erişince kendisine yeni bağlanan ve hiç telgrafı bulunmayan Amasya livasının Erbaa kazası ve Ünye üzerinden Canik´e telgraf bağı olan Niksar kazalarının yeni liva merkezine bir hatla bağlanması zorunlu olmuş; 1880´den 1896´ya kadar süren uzun yazışmalar ve bürokratik girişimler sonunda Erbaa bir hatta kavuşmuştur. Çalışmanın başlıca kaynağı konuyla ilgili arşiv belgeleridir. Çalışmada yer yer Trabzon ve Sivas Vilayeti Salnamelerine de başvurulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Erbaa, Niksar, Tokat, telgraf, ara hatlar

DOI Number: 10.9737/hist.2017.551


The Troubles in the Installation of the Telegraph Line to the Ottoman Rural A Case Study of Niksar-Erbaa-Tokat Telegraph Line

In this study, the issue of installation a telegraphic line between Erbaa-Niksar and Tokat is discussed. The aim of the study is to reveal the desire of the second and third degree places which are out of the main lines of the Ottoman State by moving from the example of this telegraph line and reveal the experienced difficulties and challenging procedure in the process of line arrival. In 1880, when Tokat reached the liva status, it has become obligatory for the new liva center to be connected with a line that Erbaa district of Amasya liva´s, newly connected to Tokat and having no telegrams and Niksar district with telegraphic links to Canik via Ünye and from 1880 to 1896, Erbaa got to the line after a long correspondence and bureaucratic initiative. The main source of the work is archival documents related to the subject. In the study, it was occasionally applied to the annuals of the provinces of Trabzon and Sivas.

Keywords: Erbaa, Niksar, Tokat, Telegraph, Secondary Lines

DOI Number: 10.9737/hist.2017.551


71