Yıl:2014   Cilt: 6   Sayı: 6   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 628

Osmanlı Toplumunda Mahalleden İhraç Kararları ve Tatbiki: Konya Örneği (1645-1750)

Cemal Çetin

Konya Şer´iye Sicilleri´nden istifade edilerek hazırlanan bu çalışma, Konya ve çevresinde meydana gelen mahalleden ihraç hadiselerini incelemektedir. Suç işleyen, ahlaksızlık yapan ve çevresine zarar veren kişileri kanunun kendilerine tanıdığı yetkiyi kullanarak bazen bir kardeş, bazen yeniçeri serdarı bazense dinî bir cemaatin temsilcisi mahkemeye intikal ettirebildiği gibi mahalle sakinleri de ihraç talebinde bulunabiliyorlardı. Bu çalışma da ihraç taleplerinin çoğunluğunun Konya´da yaşayan ahaliden gelmekle olduğu tespit etmektedir. Bunun yanında mahallelerinden çıkartılan kişilerin de, mahalle ahalisinin onayıyla, eski mahallelerine geri dönebildikleri görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Osmanlı Mahallesi, Osmanlı Hukuku, Kanunnâme, Mahalleden İhraç, Konya, Sosyal Kontrol

Doi Number :10.9737/historyS1470


Neighborhood Exile Decisions and its Execution in the Ottoman Society: Case Study of Konya (1645-1750)

Relying on the Ottoman Konya court records, this article examines the neighborhood eviction cases in Konya and its vicinity. The Ottoman laws allowed the siblings of a perpetrator, the local Janissary commander or a clergy member as well as neighbors to file an eviction request to the court in order to evict criminal, immoral and harmful persons from a neighborhood. This article demonstrates that the majority of eviction requests came from the neighbors. Furthermore, the research shows that the evicted could be allowed to return to the neighborhood with the approval of neighbors.

Keywords: Ottoman Empire, Neighborhood, Ottoman Justice, Ottoman Code, Neighborhood Exile, Konya, Social Contr

Doi Number :10.9737/historyS1470


257