Yıl:2014   Cilt: 6   Sayı: 5   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 612

Osmanlı Yönetiminde Kıbrıs Adası´nın Ağustos 1598 ile Nisan 1599 Tarihleri Arasındaki Gelir ve Giderlerinin Tahlili

Kadir Arslanboğa , H. Ahmet Arslantürk

Bu makale Kibris adasinin18 Ağustos 1598 ile 27 Nisan 1599 zaman aralığını kapsayan ruznamçe defterine dayanarak adanin bu donemdeki gelir ve giderlerini ayrintili olarak incelemekte Osmanli Devleti´nin adayi 1571´de almasindan sonra uygulamaya koydugu idari ve mali uygulamalarin gelirlerin giderlerden daha fazla olmasi sonucunu dogurdugunu tespit etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Osmanlı Maliyesi, Osmanlı Eyaletleri, Kıbrıs, Osmanlı Bütçeleri, Ruznamçe Defteri

Doi Number :10.9737/historyS749


An Analysis of Revenues and Expenses of Ottoman Cyprus in the Period of August 1598 - April 1599

Relying on the ruznamçe, daily accounting notebook, of Cyprus between August 18, 1598 and April 27, 1599, this article examines revenues and expenses of the island and argues that the Ottoman administrative and fiscal policies adopted after 1571 produced positive results, which created a surplus during the period examined.

Keywords: Ottoman Empire, Ottoman Provinces, Cyprus, Ottoman Budgets, Ruznamçe Registers

Doi Number :10.9737/historyS749


107