Yıl:2022   Cilt: 14   Sayı: 4   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 2290

Füsun Çoban Döşkaya ORCID Icon

OTTOMAN STATE AND TURKEY IN ALEV LYTLE CROUTIER’S HISTORICAL NOVELS

Internationally acclaimed Turkish-American writer Alev Lytle Croutier (aka Alev Aksoy) has a talent for interweaving history with fiction in a complex way. Her career as a writer began when she published her non-fiction work Harem: The World Behind the Veil in 1989. It was translated and published in more than twenty languages and countries, making her one of the most published woman writers of Turkish descent. This study seeks to explore how the spacelessness and spaciousness of expatriatism become the locus of multi-cultural space in the works of Alev Lytle Croutier. It concentrates on the recurring theme of placement, replacement, and displacement of the expatriate in Croutier’s works, The Palace of Tears (2000), Seven Houses (2002), and Üçüncü Kadın [The Third Woman] (2006). In The Palace of Tears, this theme is manifested in a French winemaker’s conversion into Islam and becoming a Turkish gentleman; in Seven Houses, it is presented in the return of a Turkish expatriate to her native land after years of cross-culturization; in Üçüncü Kadın, it is reflected in the interplay between the two French characters, Pierre Loti and Marc Helys’ Orientalisation and Zennur and Nuriye Hanim’s Europeanization and the deceptive mirroring.

Anahtar Kelimeler: Alev Lytle Croutier, Historical Novel, USA, Ottoman State, Turkey, Women’s Studies, Expatriates

10.9737/hist.2021.1106


Alev Lytle Croutier’in Romanlarında Osmanlı Devleti ve Türkiye

Uluslararası üne sahip Türk-Amerikalı yazar Alev Lytle Croutier, (Alev Aksoy) tarih ile kurguyu karmaşık bir şekilde bir araya getirme yeteneğine sahiptir. Yazarlık kariyeri 1989’da kurgusal olmayan eseri Harem: Peçenin Ardındaki Dünya’nın yayınlamasıyla başlamıştır. Eserin yirmiden fazle dile çevrilmesi ve ülkede yayınlanması onu Türk kökenli en çok eserleri yayınlanan kadın yazarlardan biri haline getirmiştir. Bu çalışma yabancı ülkede yaşamanın mekânsızlığının ve mekân genişliğinin nasıl çok-kültürlü mekânın konumu haline geldiğini Alev Lytle Croutier’nin eserlerinde incelemeyi amaçlamaktadır. Çalışma içerisinde yazarın Gözyaşı Sarayı (2000), Yedi Evin Sırları (2002), ve Üçüncü Kadın (2006) isimli çalışmalarında sürekli tekrarlanan bir tema olan göçmenin yerleştirilmesi, yer değiştirilmesi ve yerinden edilmesi konularına değinilmektedir. Gözyaşı Sarayı isimli romanda bu tema bir Fransız şarap üreticisinin İslamiyete geçmesi ve bir Türk efendisi haline dönüşmesinde, Yedi Evin Sırları isimli kitapta Türk göçmenin anavatanına yıllar sonra dönüşünde, Üçüncü Kadın, isimli romanda iki Fransız karakter Pierre Loti ve Marc Hélys’in Oryantalizasyonunda ve Zinnur ve Nuriye Hanım’ın Avrupalılaşmasında ve aldatıcı yansıtmasında gözlemlenmektedir.

Keywords: Alev Lytle Croutier, Tarihi Roman, ABD, Osmanlı Devleti, Türkiye, Kadın Çalışmaları, Yabancı Ülkede Yaşayanlar

10.9737/hist.2021.1106

Sayfa Aralığı: 835-848


316