Yıl:2016   Cilt: 8   Sayı: 4   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 848

Mehtap Dinçer

Paleolitik´ten Demir Çağı´na Eskiçağ´da Tüketim

Bu çalışmada Paleolitik Çağ´dan başlayarak Demir Çağı´na kadar geçen süreçte, insanın zorlu doğa koşullarında hayatta kalabilmek için karşılamak zorunda olduğu temel ihtiyaçlarını temin etmek adına gösterdiği çaba ve gelişim çerçevesinde "Tüketim" olgusunun geçirdiği evreler ve bu evrelerin insan yaşamı üzerinde yarattığı etkiler incelenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Tüketim, Avcı -Toplayıcılık, Evcilleştirme, Maden, Çanak-Çömlek.

DOI Number: 10.9737/hist.2017.507


Consumption in the Prehistoric Period from the Paleolithic to the Iron Age

This study examines the stages of consumption from the paleolithic age to the iron age and assesses the impact of these stages on humans.

Keywords: paleolithic age, iron age, consumption, hunter-collector, domestication, mine, pottery

DOI Number: 10.9737/hist.2017.507


618