Yıl:2019   Cilt: 11   Sayı: 4   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 1444

Meltem Akıncı ORCID Icon

Pax Khazarica

Ortaçağ Doğu Avrupa Türk tarihi için ayrı bir yere sahip olan Hazar Hakanlığı'nın tarihinin aydınlatılması sadece Türkler açısından değil, Hazar etrafında geçmişi şekillenmiş birçok millet için de oldukça önemlidir. Öyle ki bugün Rusların, Bulgarların, Macarların, Arapların geçmişinde Hazarlar kilit pozisyonunda rol oynamıştır. Peki, döneminin büyük güçleri ve inatçı göçebe topluluklarıyla yüzyıllar boyunca aynı sahada yaşamayı başarmış olan Hazar Hakanlığı, oldukça geniş etnik yelpazeye sahip halkını bir arada tutmayı nasıl başarmıştır? İşte bu başarıya XIX. yüzyılda bazı tarihçiler "Pax Khazarica" ibaresini yakıştırmayı uygun görmüştür. Genel itibariyle Hazarların hakim oldukları sahada uygulamış oldukları müsamaha politikası anlamına gelen "Pax Khazarica"nın, Hazarlar nezdinde yürütülmesinin ise çeşitli sebepleri olmuştur. Bu sebepler ise askeri, siyasi ve en önemlisi ekonomik çıkarlara dayanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Hazar Hakanlığı, Pax Khazarica, Hazar, Barış.

DOI Number: 10.9737/hist.2019.756


Pax Khazarica

The history of the Khazar Khaganate, which has a distinctive place for the Middle Ages Eastern Europe Turkish history, is very important for many nations whose history has been shaped not only in terms of Turks but also in the vicinity of the Caspian. So much so that today, the Russians, Bulgarians, Hungarians, Arabs in the past, the Khazars took a key position. So how did Khazar Khaganate, who had managed to live in the same field for centuries with the great powers and stubborn nomadic communities of his time, managed to keep his multiethnic people together? Here, in the 19th century, some historians have considered it as "Pax Khazarica". In genereal, Pax Khazarica, which means the policy of tolerance applied in the area dominated by Khazars, has been applied by the Khazar Khaganate for various reasons. These reasons were based on military, political and, most importantly, economic interests.

Keywords: Khazar Khaganate, Pax Khazarica, Caspian, Peace

DOI Number: 10.9737/hist.2019.756


488