Yıl:2016   Cilt: 8   Sayı: 1   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 731

Pers Kralı Büyük Kyros´un Siyasi ve İktisadi Politikaları

Engin EROĞLU

Büyük Kyros (M.Ö.550-530) döneminde Med egemenliğinden kurtulan Persler, önce Lidya daha sonra ise Babil Devleti´ni tarih sahnesinden silerek Ön Asya´da büyük bir devlet kurmuşlardır. Çok kültürlü bir çevrede yetişen Kyros´un politikaları ekseninde Persler, yerel krallıklara ve kültürlere saygı göstermekle birlikte, kurdukları yol ağı ve yönetim sistemi ile merkezin etkinliğini en uzak bölgelere kadar taşımışlardır. Böylece kısa sürede geniş bir coğrafyaya yayılmayı başaran Persler, yeni satraplıklar kurmak suretiyle kendi yönetim anlayışlarını uygulamaya başlamışlardır. Bu yönetim anlayışı, çeşitli milletlerin yeni otoritenin sınırları içerisinde bir fonksiyon icra etmelerine izin vermiştir. Bağlı ülkelerde tek para sisteminin uygulanması, bu ülkeleri baştan başa kat eden bir yol ağı ve bu yollar üzerinde düzenli bir posta teşkilatının kurulması ise ülke bütünlüğünü sağlamak için yapılan gayretlerin bir sonucu olmuştur. Bu durum, ticari yollar vasıtasıyla doğu ve batının kültürel ve iktisadi etkileşimini de hızlandırmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kyros, Persler, Satraplık, Kral Yolu

DOI Number: 10.9737/hist.2016118182


Political and Economic Policies of Persian King Cyrus the Great

In the period of Cyrus the Great (550-530 BC), Persians gained their independence from the Medes, then ended the Lydian and Babylonian states and created a big Persian state in Asia Minor. Growing up in a multicultural environment, Cyrus the great respectedthe rule of regional kingdoms and local cultures, which helped him to spreadhis rule to the furthest regions through the road and administration systems. Soon Persians spread to large territories and established new satrapies. Cyrus´s administration model included the conquered nations in the decision making process of their lands. Furthermore, application of a single currency system,a road network across the country and establishment of a regular postal service on these roads solodified the unity of state.The road network also accelarated the cultural and financial interaction between east and west through trade.

Keywords: Cyrus the Great, Persian Empire, Persians, Satrapy, King Road

DOI Number: 10.9737/hist.2016118182


312