Yıl:2021   Cilt: 13   Sayı: 3   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 2050

Kamelya Tekne ORCID Icon

Polonya Tatarlarının Çağdaş Kimliğini Temsil Eden Süreli Yayınlardan: Życıe Tatarskıe (Tatar Hayatı)

XIV. yüzyılın sonlarından itibaren Litvanya Büyük Dukalığı topraklarında yaşamaya başlayan Tatarların ataları Altın Orda Devleti´nden ve onun bir parçası olan Kırım´dan gelen siyasî mülteciler veya göçmenlerdir. Tatarlar Polonya-Litvanya Birliği´nin ilk adımı olarak kabul gören ve Krewo Birliği (1385) adıyla bilinen antlaşmanın yapılmasından sonra ortak bir kral tarafından yönetilen yeni siyasî yapının nüfuzuna girmişlerdir. Daha sonra Polonya-Litvanya Birliği bünyesinde yaşamlarını sürdürmüşlerdir. I. ve II. Dünya Savaşları sonucu değişen siyasî sınırlar sebebiyle, günümüzde Polonya, Litvanya ve Belarus´ta ikamet etmekte olan Tatarlar bu üç bağımsız devletin nüfusunun bir parçası olarak azınlık statüsünde yaşamaktadır. Tatar toplumunun fizikî varlığı adı geçen üç devlet arasında bölünmüşse de tarihî ve kültürel yönden bir bütündür. Savaşlar arası dönemde Polonya Tatarlarının üç önemli süreli yayını bulunmaktadır. Bu yayınlar Przegląd Islamski, Rocznik Tatarski ve Życie Tatarskie´dir. Çalışmamızda, Tatar Türklerinin çağdaş kimliğini temsil eden süreli yayınlardan Życie Tatarskie dergisinin tanıtılması ve seçilmiş metinler üzerinden değerlendirmelere yer verilmesi amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Polonya Tatarları, Lipkalar, Życie Tatarskie, Tatar Hayatı, Türk Dünyası.

DOI Number:10.9737/hist.2021.1024


A Periodicals Representing the Contemporary Identity of The Polish Tatars: Życie Tatarskie (Tatar Life)

The ancestors of the Tatars, who started to live in the lands of the Kingdom of Poland and Grand Duchy of Lithuania from the end of the 14th century, are refugees or immigrants from the Golden Horde and Crimea, which is a part of it. Tatars came under the influence of a new political structure ruled by a common king after the treaty known as the Krewo Union (1385), which was accepted as the first step of the Polish-Lithuanian Union. Later, they continued their lives in the Polish-Lithuanian Union. Due to the political borders changed as a result of the 1st and 2nd World Wars, Tatars living in Poland, Lithuania and Belarus today live as a minority as part of the population of these three independent states. Although the physical existence of the Tatar society is divided between the three states mentioned, it is a whole in terms of history and culture. There are three important periodicals of Polish Tatars in the interwar period. These publications are Przegląd Islamski, Rocznik Tatarski and Życie Tatarskie. In this article, it is aimed to introduce Życie Tatarskie magazine, one of the periodicals representing the contemporary identity of Tatar Turks, and to include evaluations on selected texts.

Keywords: Tatars in Poland, Lipkas, Życie Tatarskie, Tatar Life, Turkic World.

DOI Number:10.9737/hist.2021.1024