Yıl:2011   Cilt: 3   Sayı: 1   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 223

Emine Şam

Prens Alexandre Battenberg´in İttihat Beyannamesi ve Doğu Rumeli´nin Bulgaristan´a İlhâkı

Berlin Kongresi, 13 Haziran 1878 tarihinde Berlin´de toplandı. Antlaşma ile Sırbistan ve Karadağ bağımsızlıklarını kazanırken, Büyük Bulgaristan üç bölgeye ayrıldı. Ayastafanos Antlaşmasıyla, Bulgaristan topraklarına dâhil edilmiş olan Doğu Rumeli ve Makedonya, Berlin Antlaşması ile Osmanlı Devleti´ne bırakıldı. Birinci bölge olarak belirlenen Tuna Vilayeti´ne bağlı bazı sancaklar üzerinde ise Osmanlı Hâkimiyeti altında, muhtar ve Babıâli´ye vergi veren bir Bulgaristan prensliği kuruldu. Berlin antlaşmasıyla getirilen yeni düzenleme ile oluşan Doğu Rumeli Vilayeti, imparatorluk toprağı olarak görünüyordu. Ama burada hâkimiyet fiilen Bulgarların eline geçecekti. Bu dönemde çıkan Sırp- Bulgar Savaşı ise Doğu Rumeli krizini tırmanışa geçirdi ve sorunun diplomatik yoldan çözümlenmesi sürecinde Osmanlı Devleti´nin aleyhine sonuçlanmasına neden oldu.

Anahtar Kelimeler: Berlin Kongresi, Bulgar Prensliği, Bulgar-Sırp Savaşı Bükreş Antlaşması, Bulgar Komiserliği.

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_220


Prince Alexander Battenberg´s Unity Declaration And the Annexation of Eastern Rumelia to Bulgaria

The Berlin Congress was held on 13th June 1878 in Berlin. Serbian and Montenegro got their freedom by this agreement whereas Bulgaria divided into three regions. Eastern Rumelia and Macedonia left to Ottoman Empire with the regulations made in Berling Treaty. These lands had belonged to Bulgaria before hand. A new Bulgarian Principality was established under the domination of the Ottoman Empire who paid taxes to the Babıâli named Danube Province as the first region Eastern Rumelia Province established by the Berlin Treaty was seen as a land of Ottoman Empire. The domination was passed into the Bulgarians. The Serbian- Bulgaria war escalated the crisis. In the following years the problem was solved against the Ottoman Empire.

Keywords: The Berlin Congress, Bulgaria Princedom, Bulgarian-Serbian War, Bükreş Agreement, Bulgarian Commiss

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_220


628