Yıl:2018   Cilt: 10   Sayı: 4   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 1126

Suna Altan

Rıza Şah Pehlevi´nin Türkiye Ziyaretinin Cumhuriyet Gazetesindeki Yansımaları

Türkiye ile İran Devleti arasındaki ilişkiler de kimi zaman gergin anlar yaşanmış olsa da, çoğu zaman dostane bir ilişki söz konusu olmuştur. Mustafa Kemal Paşa, dış politikasının temelini tüm devletlerle iyi ilişkiler üzerine kurmuştur. İran ile olan ilişkilerde ise, diğer devletlere göre daha hassas davranmıştır. İran Şah´ı Rıza Pehlevi, Türkiye´nin dostane ve samimi tavrına aynı hassasiyette karşılık vermiştir. İki ülke arasında yaşanan yakın ve dostane ilişkiler Rıza Şah´ın Türkiye ziyareti ile perçinlenmiştir. Mustafa Kemal Paşa, Şah´ın ziyareti için özel olarak hazırlanmıştır. Şah´ın bu ziyareti Türk ve İran kamuoyunda büyük ses getirmiştir. Türk basını yaşanan bu tarihi ziyaretin her anını takip etmiş ve Türk halkı ile de paylaşmıştır. Cumhuriyet gazetesi bu ziyareti yakından takip eden gazeteler arasında yer almıştır. 10 Haziran ile 6 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşmiş olan gezi boyunca Şah´ın yapmış olduğu tüm şehir ziyaretleri, konuşmaları ve halkın Şah´a karşı göstermiş olduğu davranışlar haberlerde yerini almıştır.

Anahtar Kelimeler: Türkiye, İran, Rıza Şah, Türkiye Ziyareti, Cumhuriyet Gazetesi

DOI Number: 110.9737/hist.2018.606


Reflections of Riza Shah Pehlevi´s Turkey Visit in the Cumhuriyet Newspaper

Even though the relations between Turkey and Iran had some tense periods, usually a friendly relationship has become the matter of the subject. Mustafa Kemal Pasha has established his foreign policy on the base of having good relations with all the countries, however, with a much more sensitive and careful attitude towards Iran. The Shah of Iran, Riza Pehlevi, has responded to Turkey´s such a very friendly and sincere attitude in the same way. Such a close and friendly relationship between these two countries was even further strengthened by Riza Shah´s visit to Turkey. Mustafa Kemal Pasha has made very special preparations for this visit. The Shah´s vist received a great attention both in Turkish and Iranian nations. Turkish press has followed up every moment of this historical visit and shared the news with Turkish people. The Cumhuriyet Newspaper was of the newspapers following up this event. Throughout the visit between June 10th and July 6th, all the cities the Shah visited, his speeches and the reactions of Turkish people towards him were largely broadcasted.

Keywords: Turkey, Iran, Riza Shah, Turkey Visit, Cumhuriyet Newspaper

DOI Number: 110.9737/hist.2018.606


792