Yıl:2021   Cilt: 13   Sayı: 3   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 2041

Eray Bayramol ORCID Icon

Rusya Dışişleri Bakanlığı Belgelerinde 29 Ekim 1914 Karadeniz Baskını ve Türk-Rus İlişkilerinin Sonu

Birinci Dünya Savaşı öncesinde Avrupalı devletlerle ittifak arayışına giren Osmanlı Devleti, İngiltere ve Fransa ile anlaşamaya varamayınca Almanya tarafında yer almaya karar verdi. 2 Ağustos 1914 tarihinde iki devlet arasında gizli bir İttifak Antlaşması yapılmış olmasına rağmen Türk Devleti, Rusya ile ittifak konusunda bazı görüşmeler gerçekleştirdi. Enver Paşa'nın ittifak teklifinde öne sürdüğü şartları kabul etmeyen Rusya ile görüşmeler sonlandırıldı. Osmanlı Devleti'nin silahlı tarafsızlık kararını devam ettirmesini istemeyen Almanya, Türk Devleti'nin bir an önce savaşa dâhil olması için baskı yaptı. Osmanlı Devleti'nin savaşa girmesiyle birlikte Rusya'nın savaştığı cepheler genişleyecek ve Almanya'nın savaştaki yükü hafifleyecekti. Goeben ve Breslau gemilerinin Türk sularına girmesiyle birlikte Almanya, Osmanlı Devleti'ni savaşa sokma hususunda iyi bir fırsat yakalamış oldu. Amiral Souchon komutasındaki Osmanlı donanması 29 Ekim 1914 tarihinde Karadeniz'deki bazı Rus limanlarını bombaladı ve Türk Devleti savaşa resmen dâhil oldu. Karadeniz Baskını olarak bilinen bu operasyon Rusya tarafından panikle karşılandı. Baskınla ilgili gelişmeler, baskının gerçekleştiği günlerde Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın yazışmalarına yansıdı. Bu çalışmada, baskınla ilgili gelişmelerin Rusya Dışişleri Bakanlığı'na ait yazışmalara nasıl yansıdığı ve Rus Devleti'nin baskın karşısında ne tür refleksler ortaya koyduğu incelenecektir. Osmanlı Devleti'nin silahlı tarafsızlık kararını devam ettirmesini istemeyen Almanya, Türk Devleti'nin bir an önce savaşa dâhil olması için baskı yaptı. Osmanlı Devleti'nin savaşa girmesiyle birlikte Rusya'nın savaştığı cepheler genişleyecek ve Almanya'nın savaştaki yükü hafifleyecekti. Goeben ve Breslau gemilerinin Türk sularına girmesiyle birlikte Almanya, Osmanlı Devleti'ni savaşa sokma hususunda iyi bir fırsat yakalamış oldu. Amiral Souchon komutasındaki Osmanlı donanması 29 Ekim 1914 tarihinde Karadeniz'deki bazı Rus limanlarını bombaladı ve Türk Devleti savaşa resmen dâhil oldu. Karadeniz Baskını olarak bilinen bu operasyon Rusya tarafından panikle karşılandı. Baskınla ilgili gelişmeler, baskının gerçekleştiği günlerde Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın yazışmalarına yansıdı. Bu çalışmada, baskınla ilgili gelişmelerin Rusya Dışişleri Bakanlığı'na ait yazışmalara nasıl yansıdığı ve Rus Devleti'nin baskın karşısında ne tür refleksler ortaya koyduğu incelenecektir.

Anahtar Kelimeler: Osmanlı Devleti, Rusya, Almanya, Karadeniz, Goeben, Birinci Dünya Savaşı.

DOI Number:10.9737/hist.2021.1012


Black Sea Raid and the End of Turkish-Russian Relations on 29 October 1914 in the Documents of The Russian Ministry of Foreign Affairs

The Ottoman Empire, which wanted to make an alliance with the European states before the First World War, decided to take part in the German side when it could not agree with Britain and France. Although a secret Alliance Agreement was signed between the two states on 2 August 1914, the Turkish State held some negotiations on alliance with Russia. Negotiations with Russia, which did not accept the conditions put forward by Enver Pasha in the alliance proposal, were terminated. Germany, which did not want the Ottoman State to continue its decision of armed neutrality, pressured the Turkish State to join the war as soon as possible. With the Ottoman Empire entering the war, the fronts that Russia fought would expand and Germany's burden in the war would be relieved. With the Goeben and Breslau ships entering Turkish waters, Germany had a good opportunity to bring the Ottoman Empire into the war. The Ottoman navy under the command of Admiral Souchon bombed some Russian ports in the Black Sea on 29 October 1914, and the Turkish State officially joined the war. This operation, known as the Black Sea Raid, was met with panic by Russia. The developments regarding the raid were reflected in the correspondence of the Russian Foreign Ministry during the days of the raid. In this study, how the developments regarding the raid were reflected on the correspondence of the Russian Foreign Ministry and what kind of reflexes the Russian state put forward against the raid will be examined. Germany, which did not want the Ottoman State to continue its decision of armed neutrality, pressured the Turkish State to join the war as soon as possible. With the Ottoman Empire entering the war, the fronts that Russia fought would expand and Germany's burden in the war would be relieved. With the Goeben and Breslau ships entering Turkish waters, Germany had a good opportunity to bring the Ottoman Empire into the war. The Ottoman navy under the command of Admiral Souchon bombed some Russian ports in the Black Sea on 29 October 1914, and the Turkish State officially joined the war. This operation, known as the Black Sea Raid, was met with panic by Russia. The developments regarding the raid were reflected in the correspondence of the Russian Foreign Ministry during the days of the raid. In this study, how the developments regarding the raid were reflected on the correspondence of the Russian Foreign Ministry and what kind of reflexes the Russian state put forward against the raid will be examined.

Keywords: Ottoman, Russia, Germany, Black Sea, Goeben, The First World War.

DOI Number:10.9737/hist.2021.1012


956