Yıl:2014   Cilt: 6   Sayı: 5   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 618

Savaş ve Propaganda: Birinci Dünya Savaşı´nda Alman Propagandası

Ali Kaşıyuğun , Mustafa Çolak

Bu çalışma İtilaf Devletlerinin I.Dünya Savaşı´nda yaptıkları propagandalara karşılık olarak Almanların yaptığı karşı propaganda çalışmalarını "Harb-i Umuminin Bir Senelik Hülasa-i Vukuatı Sene 1914-1915" isimli Osmanlıca eseri temel alarak incelemekte, Almanların propagandalarında daha çok kendilerini savunma anlayışı içinde hareket ettiklerini tespit etmektedir. Propaganda faaliyetleri çerçevesinde Almanya´nın müttefiği olan Osmanlı Devleti´ne de yer verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Almanya, İngiltere, Propaganda, I.Dünya Savaşı. Osmanlı Devleti

Doi Number :10.9737/historyS1418


War and Propaganda: German Propaganda in World War I

Relying on an Ottoman pamphlet titled "A Year of Events in General War, Year 1914-1915", this article examines German counter propaganda against the Entente powers during World War I and argues that German propaganda was written in a heavily defensive mood. The article also touches on the propaganda in the Ottoman Empire as it was a German ally.

Keywords: Germany, England, Propaganda, World War I, Ottoman Empire

Doi Number :10.9737/historyS1418


153