Yıl:2014   Cilt: 6   Sayı: 4   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 604

Serdar Ösen

Selanik Mevlevîhânesi Şeyhi Eşref Dede´nin Azli Meselesi ve Sultan II. Abdülhamid´in Tutumu

Bu çalışmada Sultan II. Abdülhamid ile Konya Mevlânâ Dergahı Şeyhi Abdülvahid Çelebi arasında siyasi bir nüfuz mücadelesine dönüşen Eşref Dede´nin görevine iade edilmesi meselesi ağırlıklı olarak arşiv belgelerine dayanılarak açıklanmaktadır. Selanik Mevlevihanesi meselesi Osmanlı Devleti´nin tarikatları kontrol etme çabasına rağmen, tarikat şeyhlerinin bu müdahelelere mümkün olduğunca direndiklerini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: II. Abdülhamid, Selanik Mevlevîhanesi, Abdülvahid Çelebi, Eşref Dede, Osmanlı Devleti

Doi Number :10.9737/historyS1302


Dismissal of Salonika Mevlevi Sheikh Eşref Dede and the Approach of Sultan Abdulhamid II

Relying on the archival documents, this study examines the re-appointment of Salonika Mawlana Sufi order sheikh Eşref Dede, which caused a power struggle between Sultan Abdulhamid II and Abdulvahid Çelebi, the sheikh of Konya Mawlana lodge. The Salonika Mawlana Sufi order struggle shows that despite the Ottoman Empire´s attempts to control the Sufi orders, the sheikhs of the orders did their best to resist this control.

Keywords: Abdulhamid II, Sufism, Salonika Mevlevi lodge, Abdulvahid Çelebi, Eşref Dede, Ottoman Empire

Doi Number :10.9737/historyS1302


272