Yıl:2010   Cilt: 2   Sayı: 2   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 134

Zülfiye Kaygusuz

Şer`iyye Sicillerine Göre XVII. Yüzyılda Ayntab ve Çevresinde Gayrimenkul Satışları (1600- 1650)

Sehir tarihi çalısmalarında belli dönemlerdeki sosyal ve ekonomik faaliyetler incelenirken çoğu zaman incelenen sehre özel bir takım malların alım satımları dikkate alınmalıdır. Mal alımsatımlarında gayrimenkul satıslarının incelenmesi sahısların satın alma güçlerini ortaya koyduğu gibi sehir içi tabakalasmayı ve yerlesim oranlarının belirlenmesinde de önemli bilgilere ulasmayı sağlayacaktır. Bu çalısmada ser`iyye sicillerindeki kayıtlara dayanarak XVII. yüzyılda Ayntab ve çevresinde yapılan her türlü gayrimenkul satısları ele alınmıs ve satıslarda kullanılan parabirimleri, satıs türleri, satısları belirleyen özellikler ve satıslarda kullanılan ölçü birimleri ortaya konulmaya çalısılmıstır.

Anahtar Kelimeler: Ayntab, ser`iyye sicili, gayrimenkul, satıs.

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_106


The Real Estate Sales in the Vicinity of Ayntab in XVII. Century According to Ser´iyye Records (1600- 1650)

The sales and buying of certain goods peculiar to the city should be taken into consideration when social and economic activities of a certain period of a city are studied. As the study on the real estate sales in buying and selling goods indicate the power of man to buy, it will also provide valuable information in determining the classes and the rate of localization within the city. All sorts of real estate sales in Ayntab in XVII. Century are dealt with and currency, types of sales, features determining the sales, and units of measurement are the main issues of this study.

Keywords: Ayntab, Ser´iyye records, real estate, sale.

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_106


335