Yıl:2018   Cilt: 10   Sayı: 3   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 1089

Sırru´l Esrâr´ın Kökenine Dair Bazı Sorunlar

İslam Kavas

Sırru'l-Esrâr Avrupa'da Secretum Secretorum olarak bilinen bir sözde-Aristoteles (Pseudo-Aristoteles) eseridir. Birçok Avrupa lisanına tercüme edilmesine rağmen günümüz Türkçesi ile bir tercümesi bilinmemektedir ve Türk ilim çevrelerince neredeyse tanınmamaktadır. Eser, yaşlandığı için artık İskender'in seferlerine katılamayan Aristoteles tarafından İskender'e bir rehber kitap olarak yazılmıştır. Sadece devlet yönetimi değil, felsefeden taşlara ve bitkilere kadar pek çok konu işlenmiştir bu eserde. Astroloji, fizyoloji, kimya eserin ilgilendiği ana konulardandır. Müellifiel-Batrîk oğlu Yuhanna´nın iddiasına göre o bu eseri bir tapınakta bulmuş, önce Rumca´dan Yunanca´ya daha sonra da Arapça´ya tercüme etmiştir. Fakat bilinen ilk nüshası Arapçadır. Eserin 10. yüzyıl İslam Dünyasında ortaya çıktığı düşünülmektedir. 12. yüzyılda Latince´ye çevrilmiş ve bundan sonra Avrupa münevverleri arasında sık sık başvurulan bir eser haline gelmiştir. Kitap tarz itibarı ile Aristo'dan İskender'e yazıldığı varsayılan mektupları içerir ve on makaleden oluşmaktadır. Eser Ortaçağ Avrupa'sında Aristo'nun önde gelen eserlerinden kabul edilmiş ve sık sık atıf almıştır. Gerek İslam Dünyası gerekse de Avrupa içim mühim bir devlet kitabıdır. Bu önemine rağmen bu eserin asıl müellifi, lisanı ve menşei üzerine bir takım tartışmalar vardır. Bu makalede Sırru´l-Esrâr´ın müellifi olan el-Batrîk oğlu Yuhanna, aslî lisanı ve girişinde iddia edildiği gibi bir Yunan eseri olup olamayacağı tartışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Sözde-Aristoteles, İskender, İslam Felsefesi, Siyasetname

DOI Number: 10.9737/hist.2018.598


Some Problems on the Origin of Sırru´l-asrâr (Secretum Secretorum)

Sırru´l-Esrâr is a pseudo-Aristotelian text that is known as Secretum Secretorum in Europe. Although it is translated into a lot of European languages, there is no modern Turkish translation of it and it is almost unknown to Turkish intellectuals. The book is writen as a guide by Aristoteles to Alexander the Great because then he was to old to participate to campaigns of Alexander. It handles not only government but also from phylosophy to herbs and stones. Astrology, physiology, and chemistry are the chief subjects of the book. According to writer/translater, Juhanna bin Batrîk, he finds the manuscript in a temple then translates from Greek to Romaic and Arabic. Nonetheless its first known copy is in Arabic. The book may come to light in the tenth century Islamic World. It was translated Latin in the twelfth century and became very popular among European intellectuals. The book includes letters from Aristoteles to Alexander the Great and consists from ten chapter. It is admitted as a book of Aristotle and is frequently referred in Europe of the middle ages. It is a crucial book of government Europe as well as Islamic World. Although it is very known, there are argument on its origins. In the presen paper it will argued on its writer Yuhanna bin al-Batriq, its original language, and if it really may originates from Greek culture.

Keywords: Pseudo-Aristotle, Alexander the Great, Islamic Phylosophy, Goverment Book

DOI Number: 10.9737/hist.2018.598


260