Yıl:2011   Cilt: 3   Sayı: 1   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 214

Necati Çavdar

Siyasi Denge Unsuru Olarak 31 Mart Vakası´nda Ahmet Tevfik Paşa Hükümeti

Ahmet Tevfik Paşa, uzun yıllar Avrupa´da bulunmuş, siyasi fırka ve oluşumlarla irtibatı olmayan, herkesçe tarafsızlığı ile tanınan bir devlet adamıdır. Bu makalede, 31 Mart Vakası´nın cereyan ettiği hassas bir evrede Ahmet Tevfik Paşa´nın, olayları teskin etmesi amacıyla, ilk defa sadarete getirilmesi ve sadece 21 günlük iktidarı süresince ülkenin bir kaosa sürüklenmesini engellemek adına yaptığı icraat ele alınmıştır. Tevfik Paşa'nın tarafsızlığının hem İttihat ve Terakki Fırkası hem de muhalefet tarafından itiraza uğramayacağı düşünülmüştü. Tevfik Paşa ılımlı ve tarafsız kişilerden kurduğu hükümetiyle, kısa süreli iktidarı esnasında İstanbul ve Adana´da cereyan eden olayların daha da büyümesini engelleyecek tedbirleri almayı başarmıştır.

Anahtar Kelimeler: 31 Mart Vakası, Hareket Ordusu, Adana Olayları, Ahmet Tevfik Paşa Hükümeti.

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_247


Ahmet Tevfik Paşa Government at 31 March İncident as Element of Political Balance

Ahmet Tevfik Paşa, having been to Europe for long years, not being relationship political parties and formations of them and known with his impartialty was a stateman. İn this article, at the tender age occuring 31 March İncident, designation of Ahmet Tevfik Paşa as a grand vizier for he first time so that he could aaleviate disturbance anol his actions are discussed during the reigning period only for 21 days to hinder dragging the country into chaos.

Keywords: 31 March İncident, The Operation Army, Adana İncidents, Ahmet Tevfik Paşa Government.

Doi Number :http://dx.doi.org/10.9737/hist_247


297