Yıl:2014   Cilt: 6   Sayı: 5   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 622

Sultan II. Abdülhamid Örneğinde Tarihsel Algılamanın Değişimi

Serkan Yazıcı

Bu çalışma tarihçiler tarafından kimi zaman istibdatçı, kızıl sultan kimi zaman da ulu hakan olarak takdim edilen Sultan II. Abdülhamid ile ilgili tarihsel algının zaman içinde nasıl ve hangi kaynaklar etrafında bir değişim gösterdiğini incelemektedir. II. Abdülhamid´in popüler veya akademisyen tarihçiler tarafından aşırı nefret veya aşırı hayranlık gibi birbirine tamamen zıt bakışlarla anlatılması henüz akademik tarihçiler arasında bile objektif bir bakış anlayışının gelişmediğini, II. Abdülhamid döneminin değişen siyasi şartlara göre farklı şekillerde anlatıldığını göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Osmanlı Devleti, II. Abdülhamid, Tarihsel Algılama, Jön Türk

Doi Number :10.9737/historyS1503


Changing Historiography: Case Study of Abdulhamid II

This study examines the historiography about the rule of Ottoman sultan Abdulhamid II (1876-1909), to whom historians referred as either a suppressive red sultan or as a great sultan. This article chronologically traces changing perceptions about the rule of Abdulhamid II through history texts. Academic and popular history writings on Abdulhamid II present two opposite but equally irrational approaches: while his enemies refer to him with strong hatred, his admirers present him with extreme affection. This reality indicates that even academically affiliated historians have yet to develop an objective approach to the subject. Overall the article exhibits that historians´ perceptions toward Abdulhamid II was largely shaped by the shifting political conditions in Turkey.

Keywords: Ottoman Empire, Abdulhamid II, Turkey, Historiography, Young Turks

Doi Number :10.9737/historyS1503


81