Yıl:2013   Cilt: 5   Sayı: 4   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 513

Sultan II. Abdülhamid'in Irak'daki Emlakı

Albertine Jwaideh Burcu Kurt

II. Abdülhamid döneminde hacmi artan Emlak-ı Hümayun veya hanedan arazileri, gerek Sultan´ın halli sonrasında gerekse modern dönemde devamlı olarak gündeme getirilerek tartışılan bir konu olmuştur. Bununla birlikte özellikle Sultan Abdülhamid döneminde Irak´ta elde edilen araziler konusunda çok az şey bilinmektedir. Albertine Jwaideh´in bu makalesi 1965 yılında yazılmış olmasına rağmen Sultan Abdülhamid´in Irak´ta edinmiş olduğu araziler konusunda halen geçerliliğini koruyan en önemli kaynaklardan biridir. Jwaideh bu makalesinde, II. Abdülhamid döneminde boyutları giderek genişleyen Arazi-i Seniyye topraklarının Irak kıtasındaki serencamı ele alınmaktadır. Bir arazi mülkiyet biçimi olarak Emlak-i Humayun´un hukuki boyutlarını irdeleyen makalede, Irak´taki seniyye arazilerinin elde ediliş ve kullanım biçimi, bu arazilerin yol açtığı problemler ve bunlardan elde edilen faydalar mercek altına alınmakta ve II. Abdülhamid döneminde Irak´ta edinilen arazilerin bir listesi verilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Osmanlı Irakı, II. Abdülhamid, Emlak-ı Hümayun, Arazi-i Seniyye, Bağdad, Basra

Doi Number :10.9737/historyS925


The Sanniya Lands of Sultan Abdulhamid II in Iraq

Emlak-ı Humayın or crown lands which has branched out in the reign of Sultan Abdulhamid II, has bring into sharp relief and have been argued both after the deposition of the Sultan and during the modern times. However, a little is known about the saniya land acquired in Iraq during the reign of Sultan Abdulhamid II. This article of Albertine Jwaideh, although it has written in 1965, is still one of the most important sources about saniya lands of Abdulhamid II in Iraq. In this article Albertine Jwaideh deals, the evolution of saniya lands in Iraq, which has expanded substantially during the reign of Abdulhamid II. The article, which has examined crown lands as a form of land ownership, also deals with methods of acquisition and tenancy of saniyya lands, the problems caused by these estates and the advantages obtained by tenants of the lands. Moreover, the article contains a list of saniya land acquired during the reign of Abdulhamid II.

Keywords: Ottoman Iraq, Abdulhamid II, Emlak-ı Humayun, Arazi-i Seniyye, Baghdad, Basra

Doi Number :10.9737/historyS925


51