Yıl:2018   Cilt: 10   Sayı: 9   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 1288

Cem Görür

Sultan III. Mustafa´nın Cuma Selâmlıkları

Bu çalışma, Sultan III. Mustafa´nın Cuma selâmlıklarını incelemektedir. Literatürde padişahların Cuma selâmlıkları hakkında bilgi oldukça kısıtlıdır ve Sultan III. Mustafa´nın selâmlıklarıyla ilgili tespit edebildiğimiz müstakil bir çalışma da mevcut değildir. Bu noktada kullanılan arşiv kaynakları, vakanüvis ve tarihçilerin eserleriyle; Sultan III. Mustafa´nın saltanatı boyunca gittiği hemen hemen her Cuma namazı bilgisine ulaşılmaya çalışılmış ve bu süreçte öne çıkan noktalar genel hatlarıyla izah edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Sultan III. Mustafa, Cuma selâmlığı, Cuma namazı, ihsan, sadaka


Friday Greetings (Selamlik) of Sultan Mustapha III

This study examines Sultan Mustafa III´s Friday greetings. There is limited information about the Sultans' Friday greetings in books and articles, and also there is no independent study that we can find about the greetings by Sultan Mustafa III. The sources of the archives used at this point include works by chroniclers and historians; in addition, almost every Friday prayer, which Sultan Mustafa III went through during his reign, was tried to be reached and the main points in this process were explained in general terms.

Keywords: Sultan Mustapha III, Friday prayer greetings (selamlik), Friday prayer, beneficence, almsgiving (sadaqah)


335