Yıl:2013   Cilt: 5   Sayı: 5   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 523

Muharrem Öztel

Tanzimat Dönemi ve Sonrasında İstanbul Et Piyasasını Düzenlemek İçin Alınan Tedbirler

Tanzimat dönemi ve sonrasında İstanbul et piyasasının ele alındığı bu çalışmada, piyasanın düzenlenmesi adına alınan tedbirler konu edilmiştir. Koyun ve kuzu eti İstanbul halkının temel ihtiyaçları içerisinde her zaman ayrıcalıklı bir yere sahip olmuştur. Osmanlı Devleti et piyasasını düzenlemek adına verdiği mücadelede çeşitli tedbirler öne çıkmıştır. Ülke genelinde koyun ve kuzu miktarının arttırılması amacıyla, koyun ve kuzu kesimine cins, ağırlık, bölge ve zaman sınırlamalarının getirilmesi en fazla öne çıkan tedbir şekli olmuştur. Koyun ve kuzu üretiminde verimliliği arttırıcı çalışmalar yapılması; koyun, kuzu ve et fiyatlarını en fazla arttıran nedenler içerisinde gösterilen ve önemli bir maliyet unsuru olan vergi konusunda düzenlemeler yapılması; et piyasasının çeşitli aşamalarında ortaya çıkan ihtikârı önleyici tedbirler alınması; zarar eden ordu et müteahhitlerinin sübvanse edilmesi; özellikle her senenin Ramazan ayında gerekli et miktarının arzı için gayret gösterilmesi; vapur ve şimendiferle taşınan koyunların nakliye maliyetleriyle ilgili çalışma yapılması ve İstanbul´un iaşesine katkıda bulunanlara teşvik mahiyetinde ödül verilmesi başlıca başvurulan diğer tedbir alanlarıydı.

Anahtar Kelimeler: İstanbul, İaşe, Et Piyasası, Koyun ve Kuzu Eti

Doi Number :10.9737/historyS1025


Measures Taken to Regulate Istanbul Meat Market During and After Tanzimat Period

This article examines the precautions of the Ottoman authorities to regulate Istanbul´s meat market. Sheep meat has always had a distinguished place among the basic needs of people living in Istanbul. The leading precautions the state applied in order to regulate the meat market were as follows: emphisizing the slaughter of sheep; increasing the number of sheep across the country along with some restrictons in species, regions and periods, conducting works for incresing the productivity; regulating the taxes which had been shown as the main reason for increased prices and costs; taking some measures to prevent profiteering in some transactions; subsidizing military meat suppliers who made a loss; having an effort to supply enough meat during the holy month of Ramadan in particular; carrying out some regulations on the costs of sheep transported by ferries and by rail; and finally, awarding those who contributed to the provisioning of Istanbul as an incentive.

Keywords: Istanbul, Meat Provisioning, Meat Market, Sheep and Lamb Meat

Doi Number :10.9737/historyS1025


699