Yıl:2014   Cilt: 6   Sayı: 1   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 555

Mehmet Ali Karaman

Tanzimat ve Meşrutiyet Dönemlerinde Osmanlı Devleti´nin Eğitimi Halka Yayma Çalışmaları

Bu çalışma Osmanlı İmparatorluğu´nda Tanzimat ve Meşrutiyet dönemlerinde halka eğitim götürme yöntemlerini inceleyerek, birkaç farklı yöntemin halkın eğitim seviyesini artırmada etkin rol oynadığını tespit etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Osmanlı İmparatorluğu, Tanzimat Fermanı, Meşrutiyet, Halk Eğitimi

Doi Number :10.9737/historyS1155


Ottoman State Efforts to Expand Public Education in the Tanzimat and the First Constitutional Monarchy Periods

This article examines the education methods employed by the Ottoman Empire to expand public education to all layers of society in the tanzimat (reorganization) and the constitutional monarch periods and illustrates that the employment of various methods were effective to improve the educational level of the public.

Keywords: Ottoman Empire, Reorganization, Constitutionalism, Public Education

Doi Number :10.9737/historyS1155


158