Yıl:2014   Cilt: 6   Sayı: 4   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 601

Sibel Kavaklı Kundakçı

Tereke Kayıtlarına Göre 19. Yüzyılda Merzifon´da Sosyal ve Ekonomik Hayat

Bu çalışma 19. Yüzyıl Merzifon Şer´iyye Sicillerinde yer alan tereke defterlerini inceleyerek, Merzifon tereke kayıtlarına göre Merzifon´un sosyal, kültürel ve iktisadî hayatına ışık tutmaktadır. Ölenin geride bıraktığı mallarının kaydını ve bu malların mirasçıları arasında taksimini ihtiva eden tereke kayıtlarına göre şehirli tereke sahipleri köylü tereke sahiplerine göre daha varlıklı olarak göze çarpmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Merzifon, Tereke Kayıtları, Osmanlı Devleti

Doi Number :10.9737/historyS1166


The Social and Economic Life in Merzifon in the 19th Century According to Estate Inventories

This study examines the Tereke records or the estate inventory of the deceased in the Merzifon Şer´iyye Registry from the nineteenth century and sheds light on the social, cultural and economic life Merzifon. The article presents that tereke records of the city dwellers in Merzifon were prosperous than the ones from the rural village population.

Keywords: Merzifon, Estate inventory, Ottoman Empire

Doi Number :10.9737/historyS1166


270