Yıl:2019   Cilt: 11   Sayı: 6   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 1523

Timurlu Devleti Emîrleri I- Barlas Boyu: Cihanşah Barlas ve Oğulları

Ali Rıza Yağlı ORCID Icon

Emîr Cihanşah Barlas, babası Emîr Caku´yla beraber Emîr Timur´un ilk mücadele yıllarında yanında bulunan beylerdendir. Babası gibi emîrü´l-ümerâlık yapan Emîr Cihanşah, Yedi Yıllık Sefer dönüşünde Miranşah Mîrza´nın oğlu Ömer Mîrza´nın maiyyetine dâhil edilmiştir. Babasının ölümünden sonra Kunduz, Bağlan ve Kabul´u içine alan Sindustan bölgesini yönetmiştir. Emîr Timur´un vefatının hemen ardından öldürülen Emîr Cihanşah´ın torunları, yıkılana kadar Timurlu Devleti´nin hizmetinde bulunmuştur. Oğlu Burunduk, Emîr Timur´un hizmetinde bulunmasıyla birlikte üç kuşak Emîr Timur´a hizmet etmişlerdir. Türk bozkır geleneğinin temel yapı taşlarından biri olan beyler, Timurlu Devleti´nde de önemini devam ettirmiştir. Hükümdar ve beyler, karşılıklı görev ve sorumluluklarla iyi bir sistem oluşturmuştur. Böylece hükümdar kendine sadık olan beylerin varlığını tanımış, beyler de hükümdarlarına hizmet ederek onların iktidarını sağlamlaştırmıştır. Babası Emîr Caku da dâhil Emîr Cihanşah ve soyu komutanlık, idarecilik, danışmanlık gibi geniş bir yelpazede Timurlu Devleti´ne hizmet eden etkin bir bey ailesi olarak karşımıza çıkmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Emîr Cihanşah, Emîr Caku, Emîr Burunduk, Emîr İbrahim Sultan, Emîr Muhammed Burunduk, Barlas boyu, Emîr Timur, Şahruh, Ömer Mîrza, Sultan Hüseyin Baykara, Bediüzzaman Mîrza, Kunduz,

DOI Number: 10.9737/hist.2019.792


Amirs of Timurid State I- Barlas Tribe: Jahanshah Barlas and His Sons

Amir Jahanshah Barlas was the one of the Begs who was with Amir Timur during the first struggle years, with his father Amir Chaku. Amir Jahanshah, who served as amir-ul-umera like his father, he was included in the retinue of Omar Mirza, the son of Miranshah Mirza when the Seven-Year Campaign returned. He ruled Sindustan region which included Qunduz, Baglan and Kabul after his father´s death. Grandchildren of Amir Jahanshah, who was killed shortly after the death of Amir Timur, were in the service of the Timurid State until it was destroyed. After his son Burunduq was in the service of him, they served three generations of Amir Timur. The governors, one of the basic building blocks of the Turkish steppe tradition, continued its importance in the Timurid State. The ruler and governors have formed a good system with mutual duties and responsibilities. Thus, the ruler recognized the existence of loyal governors, and the governors served their rulers and strengthened their power. Amir Jahanshah, including his father, Amir Chaku, and his descendants emerge as an effective governor family serving the Timurid State in a wide range such as command, administration and consultancy.

Keywords: Amîr Jahanshah, Amîr Chaku, Amîr Burunduq, Amîr İbrahim Sultan, Amîr Muhammed Burunduq, Barlas tribe, Amîr Timur, Shah Rukh, Omar Mîrza, Sultan Hüseyin Bayqara, Bediuzzaman Mîtrza, Qunduz, B

DOI Number: 10.9737/hist.2019.792


178