Yıl:2018   Cilt: 10   Sayı: 10   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 1316

Ali Rıza Yağlı

Timurlu Devleti Emîrleri I- Barlas Boyu: Togay Buğa Barlas

Togay Buğa Barlas, Emîr Timur´un ilk mücadele döneminden itibaren yanında bulunan emîrlerdendir. Sadece kendi değil kardeşi La`l Barlas ile oğulları Rüstem, Hamza, Pir Muhammed ve Ali de bu devlete hizmet etmiştir. Togay Buğa´nın soyu Emîr Timur´la aynı soya, Karacar Noyan´a dayanmaktadır. Ancak onun muteber emîr olarak anılması, Emîr Timur´la akraba olmasından ziyade daha başından beri Emîr Timur´un yanında yer almasından kaynaklanmaktadır. Yapmış olduğu Buhara darugalığı kendinden sonra oğulları Rüstem ve Hamza´ya geçmiştir. Oğullarıyla birlikte aynı zamanda emîrlik yapan Togay Buğa´nın Emîr Timur´dan önce öldüğü muhtemeldir. Oğullarından Rüstem, bu sülalede en çok ismi geçen kişidir. Rüstem Togay Buğa, özellikle Emîr Timur´un ölümünden sonra kardeşleriyle birlikte Şahruh Mîrza´nın yanında yer almış ve Halil Sultan´a karşı mücadele etmiştir. Buhara´nın başarılı bir şekilde savunulmasında kardeşi Hamza´yla birlikte önemli katkısı bulunan Rüstem, daha sonra Uluğ Beg´in emîrleri arasında yer almıştır.

Anahtar Kelimeler: Togay Buğa, Rüstem Togay Buğa, Barlas boyu, Emîr Timur, Şahruh, Halil Sultan, Karacar Noyan, Buhara

DOI Number: 10.9737/hist.2018.703


Amirs of Timurid State I- Barlas Tribe: Toghay Bugha Barlas

Toghay Bugha Barlas is one of the amir of Amir Timur's first struggle period. Not only his brother La`l Barlas but also his sons Rustem, Hamza, Pir Muhammed and Ali served this state. Toghay Bugha's ancestry is based on Karacar Noyan, the same as Amir Timur. However, he known as a prestigious amir stems from the fact that Amir Timur took his place from the beginning rather than being relative Amir Timur. The darugha of Bukhara was followed by his sons Rustem and Hamza. It is possible that Toghay Bugha, who was a surrogate with his sons at the same times, had died before Amîr Timur. Rustem, one of his sons, is the person whose name is said to be the most. Rustem Toghay Bugha, especially after the death of Amir Timur, and his brothers took place Shah Rukh Mîrza fought against Khalil Sultan. Rustem, who contributed to the successful defense of Bukhara together with his brother Hamza, became one of the amir of Ulugh Beg in the later.

Keywords: Toghay Bugha, Rustem Toghay Bugha, Barlas tribe, Amir Timur, Shah Rukh, Khalil Sultan, Karacar Noyan, Bukhara

DOI Number: 10.9737/hist.2018.703


41