Yıl:2014   Cilt: 6   Sayı: 5   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 621

Timurlularda Vezîrlik Müessesesi ve Hâce Gıyaseddin Pir Ahmed Hafî

Ali Rıza Yağlı

Bu makale Timurlu Devleti´ndeki vezaretin hususiyetlerini, Hâce Gıyaseddin Pir Ahmed örneğinde ele alarak,Timurlu Devleti içerisinde varlığını gösteren vezîrlik kurumunun, Türk-İslâm dünyasında var olan vezîrlik kurumlarından farklılık gösterdiğini tespit etmektedir. Klasik Türk-İslâm devlet yapılanmasında Vezaret hükümdardan sonra gelen bir mevkie sahipti. Bu temel özellik Timurlu Devleti teşkilatında görülmemekle birlikte Timurlularda vezîrlerin görevleri İslâm-Türk dünyası vezareti ile birçok yönden benzerlik göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Hâce Gıyaseddin Pir Ahmed Hafî, Şahruh Mîrza, vezîr, Timurlu

Doi Number :10.9737/historyS1324


on of Vezirate in the Tamerlane Empire and Hace Giyaseddin Pir Ahmed Hafi

This article examines the institution of vezirate in the Tamerlane Empire with a specific example of Hâce Gıyaseddin Pir Ahmed´s vezirate and shows that the vezirate institution in the Tamerlane Empire was different from the other vezirate institutions in the Turkish-Islamic world. In classical Turkish-Islamic state formation, the vezirate was the second in power after the sultan. While this feature was not present in the Tamerlane state structure, the duties of vezirs were similar to the ones in other Turkish-Islamic states.

Keywords: Khaca Ghiyath al-din Pir Ahmad Khafi, Shah Rukh Mirza, wazir, Timurid state, Tamerlane Empire

Doi Number :10.9737/historyS1324


96