Yıl:2014   Cilt: 6   Sayı: 2   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 564

Bülent Atalay

Türk Ortodoksların/Karamanlıların Türk Millî Mücadelesine Destekleri ve Maruz Kaldıkları Mübadelenin Türk Kamuoyuna Yansımaları

Bu makale Türk Ortodoks Karamanlıların Türk Millî Mücadelesi´ni desteklemeleri ve Türk Ortodoks Patrikliği´nin kurulması sürecini inceleyerek, Lozan Antlaşması ile yeni Türkiye´de tehtid olarak algılanmaları ve Anadolu´dan Yunanistan´a gönderilmeleri konusunu işlemektedir.

Anahtar Kelimeler: Türk Ortodokslar, Karamanlılar, Papa Eftim, Türk Milli Mücadelesi, Lozan Konferansı, Lozan Antlaşması, Mübadele

Doi Number :10.9737/historyS1131


Conributions of Karaman/Orthodox- Christian Turks to Turkish National Struggle and The reflections of exposed population exchange on Turkish Public Opinion

This article examines the support of Orthodox Karaman Turks for the Turkish Independence War and the foundation of the Turkish Orthodox Patriarchy. The article argues that despite their support for the Turkish cause, Orthodox Karaman Turks were subjected to forced population exchange with Greece as stipulated in Lausanne Treaty.

Keywords: Turkish Orthodox, Karamans, Papa Eftim, Turkish Independence War, Lausanne Conference, Lausanne Peac

Doi Number :10.9737/historyS1131