Yıl:2014   Cilt: 6   Sayı: 4   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 599

Selim Karakaş

Türk Tarihinde Bir Otorite Tipi: Kagan

Bu makale Türk idare anlayışında bir siyasi otorite tipi olarak kagan´ı, kagan´ın yetki, ünvan ve sorumluluklarını incelemektedir. Çalışmada İslam öncesi Türk inancına göre yönetme yetkisi demek olan Kut´u Gök´ten yani Tengri´den alan kagan´ın meşruiyetini kutsi bir kaynağa dayandırdığı tespit edilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kagan, Hâkimiyet, Meşruiyet, Siyasi Otorite

Doi Number :10.9737/historyS1291


A Type of Ruler in Turkish History: Khan

This article examines the political title of kagan in the Turkish administration style, along with its power and responsibilities. The study presents that in the pre-Islamic Turkish belief kagan spiritually legitimized its rule relying on the belief that his ruling authority or Kut was given from Sky or god.

Keywords: Sovereignty, Legitimacy, Political Authority

Doi Number :10.9737/historyS1291


346