Yıl:2014   Cilt: 6   Sayı: 2   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 565

Galip Çağ , Selçuk Ural

Türk Yunan İlişkilerinin Değiş(e)meyenleri: Yunan Algısında Türk İmgesine Tarihsel Bir Yaklaşım

Bu çalışma Türk Yunan ilişkilerinin çarpıtılan olgularla yönlendirilen algılarına değinerek, bu çarpıtmanın bazı argümanlarını incelemektedir. Yunan kültürünün ondokuzuncu yüzyıldan itibaren gelişen filhellenik akımlarla beraber Batı medeniyetinin beşiği olarak gösterilmesi Yunanlıları Türklerden uzaklaştıran en önemli etkenlerden birisi olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti ve Yunanistan´ın birbirlerine karşı yürüttükleri bağımsızlık mücadeleleriyle ulusal kimliklerini oluşturmuşlardır. Her ne kadar Türkler ve Yunanlılar birçok müşterek kültür unsurunu paylaşsa da, milli kimlik oluşturulurken bilinçli olarak üretilen karşılıklı ötekileştirme her iki halkı birbirinden uzaklaştırmayı başarmıştır.

Anahtar Kelimeler: Türk, Türkiye, Yunan, Yunanistan

Doi Number :10.9737/historyS1156


The Unchangable Factors in Turkish-Greek Relations: A Historical Approach to the Turkish Image in the Greek Perception

This study examines the arguments of distorted facts of Turkish-Greek relations and the creation of perceptions through these distorted facts. Despite the counter arguments of many historians, Pan-Hellenism of the nineteenth century has presented the Greek culture as the cradle of Western civilization and distanced Greeks from Turks. Furthermore, Turkey and Greece developed their national identities after they fought independence wars against each other. Although Turks and Greeks have many common cultural traits, the deliberate creation of alienation in the identity-construction stage managed to distance the two peoples apart.

Keywords: Turkey, Greece, Turk, Greek

Doi Number :10.9737/historyS1156


258