Yıl:2018   Cilt: 10   Sayı: 5   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 1141

Türkiye´de Yaşayan Doğu Türkistanlıların Kurduğu Sivil Toplum Örgütleri ve Bunların Faaliyetleri: Doğu Türkistan Göçmenler Cemiyeti Örneği

Tekin TUNCER

Doğu Türkistan´da yaşanan sıkıntılar sonrası anavatanlarını terk ederek önce Hindistan´a oradan da Türkiye´ye yerleşen Doğu Türkistanlılar birçok zorluklar içinde olmalarına rağmen Doğu Türkistan Davasını geniş kitlelere ulaştırmayı kendilerine bir vazife olarak görmüşlerdir. Bu doğrultuda ilk ciddi girişimleri olarak karşımıza Doğu Türkistan Göçmenler Cemiyeti çıkmaktadır. Maddi yokluklara rağmen kurdukları bu cemiyetin faaliyetleri ile kendilerinden söz ettirmeyi ve dikkatleri üzerlerine çekmeyi başarmışlardır. Özellikle kişisel gayretler ile yürüyen cemiyetin faaliyetleri Doğu Türkistan Davasının duyurulmasına hizmet ettiği gibi Türkiye´de bir kamuoyu oluşmasını da sağlamıştır.

Anahtar Kelimeler: Doğu Türkistan, Cemiyet, Folklor, Yayın Faaliyetleri, Anma Günleri.

DOI Number: 10.9737/hist.2018.628


Non-Governmental Organizations Which Were Established by People of Eastern Turkestan Living in Turkey and Actıvıtıes of These: The Case of Eastern Turkestan Immigrants Associatıon

People of Eastern Turkestan, who had settled in India firstly and then from there into Turkey by leaving their homelands after troubles encountered in Eastern Turkestan, considered reaching the case of Eastern Turkestan to the large mases as a duty for them although they were in a lot of difficulties. For this direction, we confront Eastern Turkestan Immigrants (Refugees) Association as their first serious attempt/initiative. They succeeded to be mentioned of themselves and to attract attention (s) upon them through activities of this association they established despite of financial shortages. Activities of the association, which were advancing with personal efforts particularly, provided formation of a public opinion in Turkey as well as serving for the Case of Eastern Turkestan to be announced.

Keywords: Eastern Turkestan, Association, Folklore, Publication Activities, Memorial Days.

DOI Number: 10.9737/hist.2018.628


337