Yıl:2018   Cilt: 10   Sayı: 8   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 1244

Türkiye´nin Sadabad Paktı Ekseninde Şekillenen Ortadoğu Politikası

Mustafa Edip Çelik

1930 yılından itibaren etkili bir dış politika izlemeye başlayan Türkiye, sınırlarını güvence altına alabilmek amacı ile diğer devletlerle olan ilişkilerini barışçıl bir zemine oturtmak istemiştir. Bu doğrultuda Türkiye´nin, Ortadoğu devletleriyle olan ilişkileri önem arz etmiştir. Doğu devletleri ile olan sınır sorunlarına bir çözüm geliştirmek isteyen Türkiye, bu devletler ile olan ilişkilerini sağlam bir zemine oturtmak için "Yurtta Sulh, Cihanda Sulh" ilkesi doğrultusunda ülke topraklarını güvenceye almak adına Ortadoğu´daki devletlerle bir pakt imzalamayı amaçlayan bir politika izlemiştir. Uluslararası alanda yaşanan gelişmeler, Türkiye´nin Ortadoğu´da daha etkin bir politika izlemesini sağlamış ve bu politikanın sonucunda 1937 yılında, Türkiye, İran, Irak ve Afganistan arasında Sadabad Paktı imzalanmıştır. Bu çalışma, Sadabad Paktı´na giden süreçte Türkiye´nin Ortadoğu politikasını ortaya koymayı amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Türkiye, Ortadoğu, Sadabad Paktı

DOI Number: 10.9737/hist.2018.665


Turkey´s Middle East Policy Shaped in the Axis of Sadabad Pact

Turkey who began an effective foreign policy since 1930, wanted to place its relations on a peaceful background, in order to secure its frontiers. In this respecrt, Turkey´s relation with Middle Eastern states was important. Turkey who had a frontier problem with the Eastern states wanted to a bring a solution to ths issue. So She carried a policy, aiming to sign pact with the Middle Eastern states, in paralel to "Peace at home, Peace in the world" to safeguard its territory. The developments in the internaional arena made Turkey to follow more effective policy in The Middle East and in 1937 Turkey, Iran, Iraq and Afghanistan signed Sadabad Pact result of this policy. This study aims to explain Turkey´s policy towards Middle East in the process of Sadabad Pact.

Keywords: Turkey, Middle East, Sadabad Pact

DOI Number: 10.9737/hist.2018.665


227