Yıl:2013   Cilt: 5   Sayı: 6   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 538

Türklerin ve Rusların Gözüyle 100´üncü Yılına Girerken Karadeniz Baskını ve Osmanlı Devleti´nin 1. Dünya Savaşı´na Girişi

Tuncay Öğün , Alfina Sibgatullina

Osmanlı Devleti, Türk filosunun 29 Ekim 1914´te Karadeniz´deki Rus deniz üslerine ve limanlarına düzenlediği ani saldırı ile 1. Dünya Savaşı´na fiilen katılmıştır. Bu makalede Karadeniz basınının iç yüzü açıklandıktan sonra Türk ve Rus hükümetlerinin basın organları üzerinden yürüttükleri propaganda çalışmaları argümanları, amaçları ve sonuçları açısından incelenerek analiz edilmiştir. Ancak olaya Rus donanmasının neden olduğunu öne sürerek basın organları vasıtasıyla yoğun bir propaganda çalışması başlatmıştır. Rus hükümeti ise Osmanlı donanmasının, saldırıyı Alman hükümetinin güdümü altında gerçekleştirdiğini iddia ederek yönetimi altındaki Türk ve Müslüman topluluklarının Osmanlı Devleti´ne sempati duymalarını engellemeye çalışmıştır.

Anahtar Kelimeler: Karadeniz Baskını, Osmanlı Devleti, Rusya, Birinci Dünya Savaşı

Doi Number :10.9737/historyS1062


Black Sea Raid and Ottoman Entry into the World War I through the Eyes of Turks and Russians on the Eve of the 100th Anniversary

The Ottoman raid on the Russian Black Sea naval bases and ports on October 29, 1914 brought the Ottoman Empire into World War I. This article examines Turkish and Russian government propaganda. Unwilling to accept the responsibility for the attack, the Ottoman government launched a massive propaganda campaign through the press claiming that the incident was caused by the Russian navy. In its counter propaganda in order to prevent the rise of a pro-Ottoman opinion among the Russian-ruled Turkish and Muslim communities, the Russian government stated that the Ottoman attack had been carried out under the guidance of the German government.

Keywords: Black Sea Raid, Ottoman Empire, Russia, World War I

Doi Number :10.9737/historyS1062


160