Yıl:2023   Cilt: 15   Sayı: 2   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 2362

Çiğdem Dumanlı ORCID Icon

ÜBER KASCHMIR UND LADAKH IN DIE TAKLAMAKAN-WÜSTE: DIE DEUTSCHE ZENTRALASIEN-EXPEDITION UND DIE OSTTÜRKISTAN BIBLIOGRAPHIE (1927-1928)

Das neunzehnte Jahrhundert ist für europäische Wissenschaftler/innen ein Jahrhundert der Forschungsreisen. Sie bezogen sich auf unbekannte Länder außerhalb Europas und generell Zentralasien, speziell Osttürkistan waren ein wichtiger Teil dieser Expeditionen. Namentlich englische und deutsche Geologen, Geographen und Archeologen erkannten die Berge, Hochebenen, Flüsse und Seen der genannten Länder als ein bedeutendes Forschungsfeld und haben sich gegenseitig in ihren Studien angeleitet. Diese Expeditionen wurden von wissenschaftlichen Gesellschaften, Regierungen und von kommunalen Verwaltungen finanziell unterstützt. So wurden sie deshalb nicht nur im Rahmen einer wissenschaftlichen Forschung angesehen, um die Neugier einer breiteren Öffentlichkeit zu stillen wurden auch Reiseberichte veröffentlicht. Es sind sowohl Forschungsergebnisse der genannten Expeditionen als auch Bewertungen über diese vorhanden. Ein großer Teil davon ist in der Landessprache der jeweiligen Wissenschaftler, auf Deutsch und auf Englisch. Dieser Artikel wird sich mit der Deutschen Zenralasien-Expedition unter der Leitung von Emil Trinkler befassen. Die genannte Forschungsreise ist eine Nachfolge der ihr vorausgegangenen Expeditionen. Weitere Mitglieder des Forschungsteams sind der deutsche Geologe Helmut de Terra und der Schweizer Handelsmann und Fotograf Walter Bosshard. Im Lichte der Archivalien des Schweizerischen Bundesarchivs in Bern, werden im Artikel sowohl die Veröffentlichungen der Expeditionsteilnehmer als auch die Veröffentlichungen über diese evaluiert.

Anahtar Kelimeler: Deutsche Zentralasien-Expedition, Schweiz, Emil Trinkler, Walter Bosshard, Helmut de Terra.


KEŞMIR VE LADAKH ÜZERINDEN TAKLAMAKAN ÇÖLÜ’NE: ALMAN ORTA ASYA KEŞIF SEFERI VE DOĞU TÜRKISTAN KAYNAKÇASI (1927-1928)

On dokuzuncu yüzyıl Avrupalı bilim insanları için bir araştırma seferi yüzyılıdır. Bu seferler Avrupa dışında bilinmeyen ülkelere yönelik olmuş ve genelde Orta Asya, özelde de Doğu Türkistan bu seyahatlerin önemli bir parçasını teşkil etmişlerdir. Bilhassa İngiliz ve Alman jeologlar, coğrafyacılar ve arkeologlar bahse konu toprakların dağlarını, yaylalarını, nehir ve göllerini önemli bir araştırma alanı olarak kabul etmiş ve birbirlerini araştırmalarında yönlendirmişlerdir. Bu seferler hem bilim cemiyetleri hem de hükümetler ve yerel yönetimler tarafından maddî olarak desteklenmiştir. Bu sebeple sadece bilimsel bir araştırma çerçevesinde görülmemiş, kamuoyunun merakını gidermek amacıyla seyahatname türünde yayınlar da yapılmıştır. Bölgeye yönelik yapılan bu keşif seferlerine ilişkin hem kendi araştırma sonuçları hem de daha sonra bunlar üzerinde yapılan incelemeler mevcuttur. Bunların çok büyük bir kısmı ilgili bilim insanlarının kendi ülkelerinin dilinde Almanca ve İngilizcedir. Bu makalede, Emil Trinkler yönetiminde yapılan Alman Orta Asya Keşif Seferi (Deutsche Zentralasien-Expedition) ele alınacaktır. Bu sefer, kendisinden önce yapılmış olanların bir devamı niteliğindedir. Keşif seferi ekibinin diğer katılımcıları Alman Jeolog Helmut de Terra ve İsviçreli ticaret erbabı ve Fotoğrafçı Walter Bosshard’dir. Makalede, sefere ilişkin Bern’de bulunan İsviçre Federal Arşivi evrakları ışığında, hem sefer katılımcılarının kendi yayınları hem de bunlar üzerine yazılmış yayınlar değerlendirilecektir.

Keywords: Alman Orta Asya Keşif Seferi, Doğu Türkistan, İsviçre, Emil Trinkler, Walter Bosshard, Helmut de Terra.

Sayfa Aralığı: 361-382


Atıf İçin

Çiğdem Dumanlı, “Über Kaschmir und Ladakh in die Taklamakan-Wüste: Die Deutsche Zentralasien-Expedition und die Osttürkistan Bibliographie (1927-1928)”, History Studies, 14/2, May 2022, s. 361-382.


205