Yıl:2013   Cilt: 5   Sayı: 5   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 525

Selma Pehlivan

Urartu Krallığı ve Dış Politikası: I. Sarduri (MÖ 844-828), İşpuini (MÖ 828-810) ve Menua (MÖ 810-785) Dönemi

Bu makale Urartu Devleti´nin gerçek kurucusu olarak kabul edilen I. Sarduri ve daha sonraki İşpuini ve Menua dönemlerinde temelleri atılan Urartu Kırallığı´nın dış politikasını incelemekte ve Asur-Urartu ilişkilerinin Urartu Devleti´nin dış politikasının temelini oluşturduğunu tespit etmektedir.

Anahtar Kelimeler: I. Sarduri, İşpuini, Menua, III. Salmanassar, Asur

Doi Number :10.9737/historyS1047


Urartu Kingdom and Its Foreign Policy: The Period of Sarduri I (844-828 BCE), Ishpuini (828-810 BCE) and Menuas (810-785 BCE)

This article examines the foreign policy of the Urartu Kingdom in its foundation period during the reigns of its founder Sarduri I and his successors Ishpuini and Menuas. The article reveals that Assyrian-Urartu relations was the main catalyst of the Urartu foreign policy.

Keywords: Sarduri I, Ishpuini, Menuas, Salmanassar III, Assyria

Doi Number :10.9737/historyS1047


781