Yıl:2014   Cilt: 6   Sayı: 5   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 611

Üsküdar´da Bir Cerrah Ailesi

Mustafa Akkaya

Bu araştırma Üsküdar´da yaşamış olan Üstad Cerrah Deniz bin Gazi´nin hayatını, yapmış olduğu ameliyatları, tedavilerinden aldığı ücretleri ve kadı huzurunda alınan rıza senetlerini inceleyerek 17. yüzyılda Osmanlı cerrahlarının ciddi bir gelir sahibi olduklarını tespit etmektedir. Makale ayrıca Deniz bin Gazi´nin ölümünden sonra cerrahlık mesleğini devam ettiren eşi Küpeli kızı Saliha Hatun ve oğlu Mehmed Çelebi´nin faaliyetlerini inceleyerek cerrahlık mesleğinin aile mesleği haline geldiğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Osmanlı Devleti, Tıp, Sağlık, Cerrahlık, Fıtık, kadın cerrah

Doi Number :10.9737/historyS1399


A Surgeon Family in Ottoman Üsküdar Master Surgeon Deniz, His Wife -Surgeon Kupeli Saliha and His Son -Surgeon Mehmed Çelebi

This article examines the life of an Ottoman surgeon from Üsküdar, Master Surgeon Deniz bin Gazi, along with his surgeries, price of his cures, and legally acquired consent letters and reveals that seventeenth century Ottoman surgeons had significant income. Furthermore, the article examines the life of his widow, Küpeli kızı Saliha Hatun and his son Mehmed Çelebi and concludes that the surgeon occupation became a family occupation.

Keywords: Ottoman Empire, Medicine, Health, Surgeon, Hernia, female surgeon

Doi Number :10.9737/historyS1399


219