Yıl:2014   Cilt: 6   Sayı: 6   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 634

VI. Dönem TBMM´nin Toplanması ve Genel Yapısının Analizi

Sibel Küçükkülahlı , Fatih Özçelik

Bu çalışma 1939 yılında seçilen VI. Dönem TBMM'nin sosyal-kültürel yapısını ve hükümet programlarını inceleyerek, bu dönemde görev alan Refik Saydam ve Şükrü Saraçoğlu Hükümetleri´nin iç ve dış politikanın tatbiki konusunda daha önceki hükümetlerden ve birbirlerinden farklı uygulamaları olmadığını tespit etmektedir. Ayrıca bu dönemde TBMM´ye seçilen kadın vekillerin tamamının devlet memurluğundan geliyor olması siyasetin henüz kadınlar arasında tam olarak yayılamadığını göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: TBMM, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türkiye Cumhuriyeti, Milletvekili

Doi Number :10.9737/historyS1428


An Analysis of the 6th Turkish Parliament and Its General Structure

This study examines the socio-cultural structure of the 6th Turkish Parliament, elected in 1939, along with the government programs and presents that the domestic and foreign policies of the Refik Saydam and Sukru Saracoglu governments were not different from earlier governments. Furthermore, the fact that all elected women in this period were from the ranks of state bureaucracy shows that politics had yet to be largely embraced by women.

Keywords: Turkey, Turkish Parliament, Turkish Republic, Parliament Members

Doi Number :10.9737/historyS1428


247