Yıl:2017   Cilt: 9   Sayı: 2   Alan: Tarih

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 823

Yeniden Tesis Sürecinde Osmanlı Daimî Elçiliklerinde Yazışma Sistemi

Ahmet Dönmez

II. Mahmud 1832 yılında daimî elçiliklerin yeniden tesis sürecini başlattı ve Avrupa başkentlerine elçiler gönderdi. Bu çalışmada, söz konusu süreçte elçiliklerin yazışma sistemi gibi şimdiye kadar üzerinde yeterince durulmamış önemli bir konu arşiv malzemeleri ışığında açıklanmaktadır. Bu çerçevede elçiliklerin yazışma sisteminin temel parametrelerinin tespitine çalışılmaktadır. Babıâli ve elçilikler arasında yazışmaların gerçekleşme biçimleri, özel yazışmalar, mektupların taşınmasında kullanılan yöntemler ve güzergâhlar, yazışmada güvenlik sorunları ve şifreli yazışma gibi hususlar ortaya konulmaktadır. Çalışmada ayrıntılı bir şekilde bilgi verilen diğer bir konu ise Osmanlı elçilerinin merkezle yaşadıkları iletişim sorunlardır. Bu çerçevede Osmanlı elçilerinin raporlarından elde edilen bilgiler ışığında ortaya çıkan aksaklıklar ve bunların hangi biçimde çözüme kavuşturuldukları örneklerle açıklanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Daimî Elçilikler, Babıâli, Yazışma Sistemi, Şifreli Yazışma

DOI Number: 10.9737/hist.2017.525


Correspondance System in Ottoman Permanent Embassies During the Restoration Period

Mahmud II has restarted the Ottoman permanent embassies since 1832 and ambassadors were sent to European capitals. This paper attempts to shed light on a slightly concerned issue of correspondence system between ambassadors under the auspices of archive sources. In this respect, the fundamentals of ambassador´s correspondence system are illuminated and the issues such as types of correspondences between ambassadors. Sublime Porte, private correspondence, the methods used to carry letters and itineraries, security problems during correspondence and crypto- correspondence will be regarded as well. The article also gives in-depth information on the problems of Ottoman ambassadors vis-a-vis the central authority. Within this scope, the problems and the types of solution methods will be explained by examples in line with the information obtained from the reports of Ottoman ambassadors.

Keywords: Sublime Porte, Permanent Embassies, Correspondence System, Ciphered Correspondence

DOI Number: 10.9737/hist.2017.525


316